Kjønnslemlestelse

Privatlivets fred

Ofte når jeg skal skrive Dagbladet ender det opp med Dagbaldet, hvilket jeg ikke lenger tror er en tilfeldighet. Noe mer ball enn det som komme på trykk i den avisen, skal man faktisk lete lenge etter. Denne gangen er det politisk redaktør Marie Simonsen – ”feministen” som mener at helseundersøkelser av hele kroppen til jenter er en alvorlig inngripen i privatlivets fred. Ja, riktig: vi snakker om kjønnslemlestelse.

Rita Karlsen, HRS

Kaster man snøret i havet og får fem fisker, så er det altså et bevis på at det er fem fisker i det havet? Omtrent slik kommenterte forsker Inger Lise Lien den regjeringsbestilte rapporten fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) om andelen kjønnslemlestelse i dette landet. Rapporten fra ISF, som forteller at det var ”bare” 15 tilfeller av kjønnslemlestelse i Norge i 2006-2007, forteller egentlig ingenting — og det hadde politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen, også visst om hun hadde giddet å lese den. Det betviler jeg sterkt at hun har, men det forhindrer henne ikke å dytte den frem som et sannhetsvitne for sitt, og Dagbladet, syn. De er nemlig imot at jenters underliv tilbys helsesjekk, men de klarer ikke å forklare hvorfor de er så imot det. Simonsen skriver:

Når Siv Jensen snakker om obligatorisk underlivsundersøkelse i kampen mot omskjæring, sier barneminister Anniken Huitfeldt at regjeringen vil tilby frivillige undersøkelser. Det høres unektelig mer humant ut, men hva skjer hvis foreldrene ikke stiller opp? Jo, da vil det være åpent for tvang og barnevernssak. Frivillig tvang kalles det. Frp og Jensen kan igjen si velkommen etter med for lite, for seint etter deres syn.

Det er altså Arbeiderpartiets politikk at grupper her i landet skal stemples som overgripere mot sine barn, tross at en fersk undersøkelse fra Institutt for samfunnsvitenskap viste at omfanget er langt mindre enn debatten skulle tyde på.

Bare 15 tilfeller ble avdekket i perioden 2006–07. Det er 15 for mye, men forsvarer det et så alvorlig inngrep i privatlivets fred? At norske skolejenter skal skilles ut i klassen og foreldre trues med barnevernet? Omskjæring er forbudt og må bekjempes som en forbrytelse. Kollektiv straff har til nå ikke vært et alternativ.

La meg gjenta det faktum at ingen vet hvor mange norske jenter som er kjønnslemlestet eller som står i fare for å bli det. Grunnen til at vi ikke vet dette, henger sammen med slike frustrerte tenkere som Simonsen. For jeg har aldri hørt Simonsen eller hennes like forfekte at å stikke noe i halsen eller i øret på helseundersøkelser er å krenke privatlivets fred? Tror Simonsen på ramme alvor at en klinisk observasjon av jenters underliv på helsekontroller er et overgrep? Nei, hun tenker nok ut fra seg og sitt, der hun ligger i gynekologstolen, svetter i hendene og febrilsk prøver å feste blikket et eller annet sted i taket. En 3-årig sprader antakelig mer fornøyd rundt i rommet – med eller uten bleie.

Og denne spradende 3-årigen har neppe et noe særlig annerledes forhold til tissen sin som til tåa si, det er nå på kroppen, eller kanskje ikke? Kanskje nettopp denne 3-åringen er omskåret og sydd igjen og har store plager med det flere ganger daglige gjøremålet å tisse? Men et helsetilbud må vi for Guds skyld ikke gi denne lille jenta, for da får Simonsen ekle tanker?

Når Jens Stoltenberg sier at valget handler om forskjellige samfunnsmodeller, er hans foretrukne honnørord fellesskap. Men det er ikke noe fellesskap i en politikk som deler innbyggerne inn i oss og dem. Det sår mistanke og splittelse i stedet. Det er det bare ett parti som tjener på.Frykten for Frp har gjort alle politikere redde. Det er mer behagelig å snakke om overordnete spørsmål og de store linjene. Men folk flest lever mellom linjene. I en samfunnsmodell som er i ferd med å deles inn i et A- og B-lag. Det er et vel så viktig tema som en forbigående finanskrise.

Så er jeg helt enig med Simonsen at det ikke er noen grunn til å plukke ut jenter i den såkalte risikosonen til å få et slikt helsetilbud. Alle jenter kan da ha plager med underlivet sitt, og alle jenter fortjener det samme helsetilbudet som gutter. Derimot er det faktum at norske jenter er og blir kjønnslemlestet en enda større grunn til å gjeninnføre helsekontroll av jenters underliv. Hvis Simonsen hadde tenkt mer på disse jentene – og mindre på FrP – så hadde hun kanskje innsett hva dette handler om.