Integrering og integreringspolitikk

Kontantstøtten til innvandrere

Så var tallene på bordet for det de fleste av oss har hatt en mistanke om. Kontantstøtten er først og fremst er verktøy for innvandrermødre til å ikke ha barna i barnehage og til selv å ikke være på arbeidsmarkedet. Åtte av ti toåringer som mottar kontantstøtte i Oslo, er barn med innvandrerbakgrunn. Barne- og likestillingsminster Anniken Huitfeldt (Ap) vil fjerne ordningen.

Rita Karlsen, HRS

Ifølge ANB-NTB viser ferske tall Barne- og likestillingsdepartementet har fått fra Nav at nesten 80 prosent av toåringene som mottar kontantstøtte i Oslo, er barn med innvandrerbakgrunn. 43 prosent av toåringene som får kontantstøtte i Akershus har innvandrerbakgrunn. Antallet kontantstøttemottakere falt med 20 prosent fra 2007 til 2008, men blant barn med innvandrere er det liten endring i bruken.

– Disse tallene styrker argumentet for en avvikling av kontantstøtten for toåringer i neste stortingsperiode, sier Huitfeldt til VG, og fortsetter:

– Folk må få inntrette seg som de vil. Men hvis kontantstøtteordningen først og fremst bidrar til å holde minoritetskvinner utenfor arbeidslivet, må vi se på ordningen.

Men selv om Huitfeldt er sterkt imot kontantstøtteordningen, en ordning som dessuten regjeringspartner Sp støtter, så synes Huitfeldt i villrede om hvordan dette skal gjøres. Hun snakker om ”et alternativ til kontantstøtten”, som ifølge henne kan være en ordning hvor nybakte foreldre kan bli tilbudt en slags «ministøtte» fram til barnet får barnehageplass. Det kan i så fall tolkes dit hen at den rødgrønne regjeringen heller ikke vil klare målsettingen om barnhageplass til alle, som finansminister Kristin Halvorsen (SV) mente var så enkelt, eller ”var vi kvitt’a”. Alle vet jo hvordan det gikk, eller ikke gikk, for å si det slik. Er det ikke bare å bli kvitt kontantstøtten da, slik at det blir mer fart i både integreringen og barnehageutbyggingen.

Huitfeldt mener derimot at målet med ”den nye ordningen” å gi foreldre mer tid med barna, men samtidig mer rettferdig fordeling av arbeidsoppgavene i hjemmet. Hun forsikrer videre at ingen skal stå uten tilbud etter at foreldrepermisjonsperioden er over. Ja, vi får se. Det blir vel neppe før valget.