Kjønnslemlestelse

Imam med bok om kjønnslemlestelse

En imam i Trondheim mener at kjønnslemlestelse er i strid med islam. Dette vil han bevise ved en egen bok om emnet.

Rita Karlsen, HRS

Imam Abdinur Mahamud vil vise at kjønnslemlestelse er i strid med islam. Derfor har han skrevet en bok om temaet med utgangspunkt i koranen og sharia, melder NTB ifølge NRK.no.

– Jeg har tatt utgangspunkt i Koranen og sharia (islamsk lov) for å vise at kvinnelig omskjæring ikke er forenlig med islam, sier imam Mahamud til Adresseavisa.

Boken skal ta for seg hva kjønnslemlestelse er, og hva islam sier om dette. Manuset skal nå være under oversettelse til norsk og engelsk, og deretter til somali. Imamen håper at den kan utgis på slutten av året. Det skal være referanser i boka til over 100 andre kilder, som artikler, bøker og uttalelser fra andre imamer.

Imam Mahamud skal være krystallklar på at alle former for kjønnslemlestelse av kvinner er i strid med islam. Koranens utgangspunkt er at Guds skapninger ikke skal forandres på, sier imamen.

La oss så håpe at denne imamen klarer å overbevise flest mulig om at kjønnslemlestelse både er uislamsk, kvinnefiendtlig og et overgrep mot menneskeheten. Hvis en slik bok kan bidra til å få stoppet kjønnslemlestelse er den høyst velkommen, og gjerne må også biskoper landet over skrive en lignende bok.