Vold og overgrep

En uløst voldtekt om dagen – i ti år

Sverige ligger ned hva gjelder den økende voldsbruken mot kvinner. Ikke bare har de én uløst voldtekt om dagen, og har hatt det i de siste ti år, det er til og med såkalte ”utenomhus” voldtekt. Så var det å forklare de stygge tallene, eller rettere sagt: bortforklare dem.

Rita Karlsen, HRS

Kriminalkanalen har gjort en sammenligning av samtlige ”utenomhus” voldtekter, dvs voldtekter som skjer ute der gjerningsmannen er ukjent for offeret, de siste ti årene, og kommet frem til at i 3 391 slike voldtekter har politiet ikke maktet å gripe gjerningsmannen. Dette tilsier at politiet står overfor en uløst utendørs-voldtekt om dagen, omtrent hver dag i ti år.

– Jag blev förvånad över att det var så många tusen ärenden under den här tidsperioden. Det är nästan ett per dag i Sverige under tio års tid, som inte kommit till någon lösning. Det är klart att det är upprörande, sier Niklas Långström, såkalt sexbrottsforskare ved Karolinska institutt.

Tallene forteller at de uløste utenomhusvoldektene (i Norge betegnes disse voldtektene som overfallsvoldtekter) nesten er blitt fordoblet i tidsperioden, fra omtrent 200 i 1999 till nesten 500 i 2007. Nærmere 400 slike voldtekter har forblitt uløste i løpet av 2008.

Det finnes derimot ingen ”enkel forklaring” på hvorfor er så stort antall voldtekter forblir uløste, men noen setter sin lit til at dårlige alkoholvaner er med på å forklare den tragiske utviklingen. Långström er en av disse, som forteller at alkoholkonsumet i Sverige har økt som en følge av medlemskapet i EU, i tillegg til at folk oppfører seg på et mer ”kontinental måte”.

– Det kan vi tycka att man ska få ha rätt att göra. Men det innebär också att det blir större kontaktytor med personer som är i riskzonen att kränka andra, sier han.

Her falt det et aldri så lite kremt fra min side. Vel kan alkoholforbruket ha økt, men det er fortsatt ulovlig å forgripe seg på en beruset person, eller i beruset tilstand, selv om noen moralske pekefingerdommere synes å mene at man har man ”seg selv å takke”. Hva Långström mener med en mer kontinental oppførsel, er jeg noe usikker på, men det kan jo være at svenskene, som et av det mest bereiste folkeslaget i verden, går ut for å spise sin middag om kvelden, men fortsatt må det være under forutsetning at ingen av den grunn forgriper seg på dem. Så en del av forklaringen kan nok ligge et helt annet sted, nemlig på det unevnelige. For hva gjelder gjerningsmannen, han de ikke vet hvem er, så heter det at han er en ”helt vanlig mann”:

De som begår våldtäkterna är ofta helt vanliga män och killar, menar Niklas Långström.- Det här kan vara killar som har jobb, som kanske har lite småtrassel med skola och lite missbruk. Men det är sällan någon galen gubbe som hoppar fram ur en buske, säger han.

Jeg vil anta at Långström egentlig sier at han kan være arbeidsløs (altså ikke har jobb), har litt småtrøbbel på skolen eller tar seg litt hasj iblant, kanskje med noen øl for mye, eller noe lignende, men dette er i så fall å ”normalisere” overgrepsmennene til det hinsidige. Ingen av de overnevnte ”normaliteter” kan forklare (bortforklare) en mann til voldtektsmann.

Nei, da kan vi nok feste mer lit til politiet i Oslo, nærmere bestemt lederen av Volds- og sedelighetsavsnittet Hanne Kristin Rhode som uten nevneverdig angst sa det som det var: Samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er begått av ikke-vestlige innvandrere. Og selv om hun med dette ble kritisert for å stigmatisere enkeltgrupper, var hun klar i sin tale: det klarer de utmerket godt selv. For denne åpenheten ble hun også hyllet internt i politiet.

Så la oss derfor snu på flisa: Kunne Kriminalkanalen lage en oversikt over hvem gjerningsmannen var i de utenomhus-voldtektene som faktisk er oppklart? Kanskje det kunne gi en pekepinn.