Kjønnslemlestelse

Barna var ikke kjønnslemlestet

Et somalisk foreldrepar i Hordaland ble i forrige uke fengslet i tre uker, siktet for kjønnslemlestelse. Nå viser det seg at barna ikke var lemlestet. Forsvareren stiller seg undrende til at en lege kunne ta feil om noe slikt.

Rita Karlsen, HRS

Saken var den første i sitt slag i Norge da begge foreldrene ble siktet for å ha lemlestet to av sine døtre etter bosetting i Norge. Bakgrunnen for fengslingen var en legeerklæring som konkluderte med at jentene var omskåret. Nå viser det seg at barna slett ikke var kjønnslemlestet, sier morens forsvarer Jannicke Keller-Fløystad til bt.no.

Barna er blitt undersøkt på Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus, og de har konkludert med at jentene ikke er kjønnslemlestet. Kelller-Fløystad reagerer på at det før siktelsen ble tatt ut, kun forelå en uttalelse fra en vanlig lege, samtidig som hun stiller seg undrende til hvordan en lege kan ta feil av noe slikt.

– Hvordan kan en lege ta feil om noe sånt? Jeg trodde dette var noe alle kunne se. Jeg skjønner ikke hvorfor barnevernet – som har hatt mistanke om omskjæring i flere måneder – ikke har fått undersøkt barna på Barneklinikken. Der har de kompetansen, sier Keller-Fløystad.

Aktor i saken, politiinspektør Per Johan Askevold bekrefter at siktelsen viste seg å være grunnløs, samtidig som han påpeker at han er glad for et slikt resultat. Men han mener likevel siktelsen var på sin plass.

– På det tidspunkt mente vi det var riktig og viktig, sier Askevold til bt.no, men som ikke ønsker å si noe mer om grunnlaget for siktelsen.

Foreldrene har sittet i varetekt siden de ble pågrepet onsdag i forrige uke, og har hele tiden nektet straffeskyld. De ble løslatt i dag, og Askevold påpeker at foreldrene har krav på erstatning etter å ha sittet seks dager i fengsel uten grunn.

Det er sterkt beklagelig at barnevernet i denne saken ikke har gjort sin plikt. Det første som må iverksettes ved en slik mistanke er nettopp å få bekreftet hvorvidt jenta er lemlestet eller ikke. I denne saken kan det tyde på at jentene enten ikke er lemlestet eller at de er utsatt for en mildere type, for eksempel prikking eller stikking, som da selvfølgelig heller ikke vil etterlate seg de spor som en strengere lemlesting vil gjøre. Samtidig vil en slik kjønnslemlestelse heller ikke forårsake de helseplager som andre lemlestinger vil. Derimot er det feil å rette skytsen mot politiet, de har gjort hva de skulle ut fra de forutsetninger de er gitt.

Jeg er heller ikke særlig bekymret over at barna har lidd noen nød i situasjonen. Det er selvsagt trist at foreldrene fengsel for noe de eventuelt ikke har gjort, men samtidig er denne form for reaksjon en klar indikasjon på hvordan en vil reagere hvis slike mistanker foreligger. Det hele blir derimot meningsløst hvis dette skulle føre til økt berøringsangst overfor problematikken. Det vil i alle fall ikke redde flere jenter fra å bli lemlestet.