Ytringsfrihet

Vilks overfalt på forelesning

Den svenske tegneren Lars Vilks er kanskje mest kjent for den såkalte ”rondellhund-tegningen” av Muhammed, og det gjør han for noen til en ”kontroversiell” kunstner. I går ble Vilks overfalt på en offentlig forelesning på Uppsala Universitet. Også to politibetjenter ble skadet. Det fatale opptrinnet ble filmet. Men hvordan er det mulig at Vilks, som også er truet av al-Qaida, ble overfalt? Skal denne muslimske mobben få fortsette, eventuelt hvordan skal det settes en stopper for deres fremferd? Nå har vi sjansen til å vise vår solidaritet overfor ytringsfriheten.

Rita Karlsen, HRS

Lars Vilks ble ikke skadet etter overfallet på forelesningen, men følte seg ”mørbanket”.

Forelesningen, under temaet grenser for ytringsfriheten innen kunsten, startet rolig, men stemningen ble etter få minutter ekstremt aggressiv. En mann på første rad kastet seg over Vilks, og flere kom raskt til. Utover de som kastet seg over Vilks i salen, var det ytterligere om lag 40 personer på utsiden som demonstrerte mot Vilks.

Knyttet til Vilks sikkerhetssituasjon var politiet tilstede, men de var tydeligvis ikke i stand til å forhindre at overfallet fant sted. Ifølge politiet skal to personer, en mann og en kvinne, ha blitt pågrepet – for vold mot tjenestemenn. Da er det jo godt vi har YouTube, for da kan politiet bare fortsette pågripelsene:

Taktfast under «Muhammed, Muhammed, Muhammed» – salen ryddes. En av tilhørerne blir klappet til, han «snur det andre kinnet til»:

Utenfor fortsetter tumultene, nå under «Allah uakbar» («Allah er større» – ja, det er virkelig å håpe….):

Denne hendelsen viser at ekstreme element blant muslimer begynner å bli særdeles trygge på at “deres ytringsfrihet” også skal tillate vold. ”Deres krenkelser” er så fatale at ord ikke strekker til?

Sverige må ta affære. Hvis politiet, politikere og andre velgjørere innen ulike sektorer igjen skal prøve å forstå og forklare, vil det bare gjøre vondt verre. Ikke minst vil det gå ut over muslimer som ønsker å ta fullverdig del i frihetsverdiene. Den muslimske mobben ved Uppsala universitet bør ikke bare pågripes og stå til rette for sine voldshandlinger, de bør også utvises fra universitetet. Ytringsfrihetens grense bør settes resolutt. Den går ved trusler og vold.

Vi andre kan vise vår solidaritet med ytringsfriheten ved å kjøpe rundellhund-tegningen til Lars Vilks.