Innvandring

Vil du ikke, så skal du

Norges innvandringspolitikk er som skapt for å skape konflikter i dette landet. I en by som Drammen for eksempel, der de har betydelige integreringsutfordringer allerede, presses kommunen til å ta imot flere asylsøkere. De opplever seg fullstendig overkjørt av UDI.

Rita Karlsen, HRS

Mens noen beriker seg på asylstrømmen til Norge, de som eier mottakene (og som bor helt andre steder), er det andre som fortviler. Ikke minst gjelder det Drammen kommune som mener nok er nok, men der Utlendingsdirektoratet (UDI) presser på. Mot Drammen kommunes vilje får selskapet Fossnes AS utvide sitt asylmottak i Drammen med 30 plasser.

I fjor flyttet 120 asylsøkere inn i såkalte desentraliserte mottak i Drammen, en type mottak hvor asylsøkerne bosettes i leiligheter rundt omkring i byen. Med 30 nye personer vil mottaket ha til sammen 150 asylsøkere. Dette til tross for at kommunen helst ikke vil ha slike desentraliserte mottak i det hele tatt:

– Vi ønsker ikke desentraliserte mottak i Drammen. I utgangspunktet fikk vi 120 asylsøkere, og nå er det utvidet med 30 plasser. Det er en beslutning vi misliker sterkt, sier ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen til NRK.no.

Opdahl Hansen mener at selv om det er behov for flere mottaksplasser, er det ikke rimelig å plassere enda flere i Drammen.

– Departementet har selv sagt at man i utgangspunktet ikke skal plassere asylsøkere i presskommuner, og med over to prosent vekst er Drammen en presskommune, sier ordføreren.

Men Drammen kommune kan mene hva de vil. I UDI svinger de pisken, ikke for å få kontroll med asyltilstrømningen og de altfor mange grunnløse asylsøkerne, av 14 431 asylsøkere som kom i 2008 hadde 3,8 prosent passidentifikasjon, men for å tukte kommuner som ikke vil ta imot flere av asylsøkere.

Siv Kjeldstrup, regionsdirektør i UDI, sier at de ikke vil gjøre om beslutningen:

– Det kan vi ikke fordi vi trenger disse plassene sårt. Men hvis vi får et mindre behov for plassene kan de 30 plassene sies opp, slik at det blir et mottak på 120 plasser.

Da er vel spørsmålet hvordan behovet kan ”gjøres mindre” – og det er en problemstilling som ikke Drammen eller noen annen kommune kan gjøre noe med. Tydeligvis ikke UDI heller, som dertil har en direktør i Ida Børresen som hevder at det ikke er mulig for regjeringen å styre asylpolitikken. Ja, da så.