Integrering og integreringspolitikk

Oktay Dahl (H) politianmelder innvandrerorganisasjon

TV 2 har avdekket at Norges største innvandrerorganisasjon, Pakistan Velferds Organisasjon, har bedrevet med juks. De har blant annet løyet om medlemstall og forfalsket underskrifter til dertil falske utbetalinger. Nå har Høyres Oktay Dahl fått nok, og har politianmeldt organisasjonen. Men det gjenstår nok en formidabel politisk ryddejobb også.

Rita Karlsen, HRS

Det var gårsdagens vending i saken som fikk begeret til å renne over for stortingsrepresentant André Oktay Dahl (H). Da kom det frem at ikke bare har Pakistan Velferds Organisasjon (PVO) forfalsket medlemslister, noe som Oslo kommune vil forfølge , men de har også forfalsket underskrifter for utbetalinger som ikke er gjennomført. På TV 2s reportasje i går kveld innrømmet lederen for PVO, Fazal Hussain, at han blant annet forfalsket underskriften til en pakistansk statsråd og en høyesterettsdommer på flere bilag de sendte til Utenriksdepartementet (UD). Foranledningen var et seminar om ”islam og demokrati” som PVO arrangerte med økonomisk støtte fra UD, for øvrig et initiativ som UD oppfattet som ”meget bra”, da de oppfatter at ”Norge trenger med dialog rundt islam og demokrati”. Og for å diskutere dette, ble en rekke prominente gjester fra Pakistan invitert av PVO. Men verken den pakistanske statsråden Farooq Sattar eller dommeren Saqib Nisar fra Lahore High Court hevder å ha sett snurten av de pengene som PVO sier de har utbetalt i honorar, henholdsvis på 14 og 15 000 norske kroner. Når TV 2 sender dem de signerte fakturaene, benekter begge at det er deres underskrift. PVOs leder Hussain innrømmer glatt at det er han som har skrevet under, da PVO, som har vært i virke siden 1974, ”ikke har erfaring med konferanser”, samt at han hadde ”dårlig tid” og fordi ”det ikke er lett å gå til slike folk og be om underskrift eller kvittere”. Men juks mener han derimot ikke at det er, samtidig som han fortsatt påstår at pengene ble utbetalt (det finnes vel kvitteringer for slikt?). UD ser det derimot ikke på samme måte, og de gransker nå også andre bilag etter seminaret, blant annet en håndskrevet giro som viser reiseutgifter på 120.000 kroner. I løpet av to dager ble det også spist mat for mer enn 60.000 kroner – på skattebetalernes regning, melder TV 2.

Oktay Dahl har også vanskelig for å følge PVOs argumenter:

– Vi synes det er viktig å komme fullstendig til bunns i hva som har skjedd, for at det er noen som lyver her, er helt tydelig. Og da er politiet det rette stedet for å etterforske mulig dokumentfalsk, sier Oktay Dahl til TV 2 Nyhetene.

Khalid Mahomood (AP) avviser at han har noe med jukset i Pakistan Velferdsorganisasjon å gjøre

I anmeldelsen navngis Fazal Hussain, men også Arbeiderpartiets stortingskandidat Khalid Mahmood. Mahmood skal ha gått ut av styret i PVO rett etter den overnevnte konferansen i februar i år, men har vært sentral i PVO i mange år. Vel så viktig er det at Oktay Dahl og Høyre nå vil dreie den offentlige pengestrømmen vekk fra innvandrerorganisasjoner, og over til andre frivillige organisasjoner, som jobber med integrering. Men spørsmålet er hva Oktay Dahl og Høyre egentlig vil: ønsker de å få slutt på særegne innvandrerorganisasjoner, som Pakistansk ditt og Somalisk datt, som egentlig mest egner om ”sine særinteresser” og over på mer integreringsrettet arbeid på tvers av opprinnelse, er det helt sikkert bare et pluss. Men jeg gadd vite hvilken organisasjon, om den så er av typen Henna-malingens-venner, som ikke hevder å drive med integreringsarbeid. Dessuten har Høyre og alle de andre partiene en formidabel ryddejobb foran seg; det er vel ingen som har kontroll med hvor mye av det offentliges penger som går til hvem til hvilken tid, eller i det hele tatt hvor mange såkalte ”innvandrerorganisasjoner” som eksisterer. Et anslag for noen år siden lå på rundt 200.

Dessuten foregår det en usedvanlig forskjellsbehandling her ute i felten. For eksempel er en organisasjon som HRS pliktig å ha ”en innvandrer” i styret (det kan være at en svenske holder, men jeg tviler vel litt på det), mens en ”innvandrerorganisasjon” ikke er pliktig å ha et etnisk norsk i styret. Jeg har utfordret Arbeids- og inkluderingsdepartementet på dette uten å ha fått annet til svar enn at ”vi bør selv se oss tjent med et slikt krav”. Ja, det kan så være, men hvorfor ville ikke ”innvandrerorganisasjoner” være tjent med noen norskinger? Særlig siden ulike ”innvandrerorganisasjoner” gang på gang kommer seg unna med slurv og misforståelser, ja kanskje til og med juks, hva gjelder rapportering og regnskap, for eksempel relatert til ”språkproblemer” eller ”kulturforskjeller”. Det i seg selv skulle jo tale til norskingenes fordel. Men som en departementsansatt selv sa til meg; ”Klart dere behandles forskjellig. Slik er det bare.” Dessverre er det igjen slik at denne form for ”forskjellsbehandling” bare er respektløst, og rammer til gjengjeld hardest de innvandrerorganisasjoner som er seriøse.

Så Høyre og alle andre: Begynn med å still samme krav til styrerepresentasjon – og endre kontrollrutinene. Det synes dessverre slik at innen dette feltet er det fortsatt praksisen med ressursstyring som gjelder, og ikke som resten av forvaltningen, nemlig mål- og resultatstyring. Det brukes nemlig bare i rapporteringsøyemed, for det ser jo utvilsomt lekkert ut på papiret.