Integrering og integreringspolitikk

Økende andel elever behersker ikke språket

Over en av syv elever i grunnskolene i England snakker engelsk som andrespråk. Problemet er økende, og skolene sier de må ha mer penger for å løse utfordringen. Andre mener det må en innvandringspause til.

Rita Karlsen, HRS

Nesten en halv million skoleelever I grunnskolen snakker ikke engelsk som førstespråk, viser nye tall som nylig ble publisert, melder Daily Mail.

I regjeringens årlige skolerapport avdekker elevstatistikk at engelsk er et fremmedspråk for 15,2 prosent av grunnskoleelevene. Dette gir at over en av syv elever ikke behersker engelsk godt nok. I 1997 var denne andelen på 7,8 prosent.

Tall publisert fra departementet for barn, skoler og familier viser at antallet grunnskoleelever som ikke snakker engelsk som førstespråk var 491.340 i januar i år. En fjerdedel, 24,5 prosent, av grunnskoleelevene har innvandrerbakgrunn, som er økning på fem prosent fra i fjor, mens på høyere utdanning (secondary schools) er andelen med innvandrerbakgrunn på 11,1 prosent, som utgjør 362.600 elever. Tallene reflekterer femdoblingen av innvandringen siden Labor kom til makten i 1997.

De konservative partienes talsperson, Sayeeda Warsi sier at mange lærere sliter på grunn av regjeringens langvarige mangel på kontroll med innvandringen og krever en innvandringspause:

‘These figures illustrate how difficult life is for many teachers because of the Government’s long-term failure to control immigration.

‘They show why we badly need an annual limit on immigration.’