Integrering og integreringspolitikk

Krever skuddsikre turbaner

Sikhene i det britiske politiet er fritatt fra å bruke hjelm fordi deres religion krever at de bruker turban. Men det innebærer at de ikke kan gjøre tjeneste som væpnet politi, som krever bruk av skuddsikre hjelmer. Nå krever sikh-politiet skuddsikre turbaner, som det så langt ikke har lyktes å produsere. Sikh-politiet hevder at mangelen på skuddsikre turbaner er rasisme.

Rita Karlsen, HRS

Det er mer enn 2.000 sikher i det britiske politiet, men ingen av dem har hittil kunnet operere i væpnede aksjoner. Politiinspektør Gian Singh Chahal, nestleder i den nydannede foreningen British Police Sikh Association, sier til Daily Express at sikh-politiet er fohindret fra å bruke våpen fordi det krever skuddsikre hjelmer, noe sikhene ikke kan bruke da de av religiøse grunner ikke kan ta av turbanen.

Han forteller at det har blitt foretatt forskning for å produsere skuddsikre materialer til turbaner, og sier de forsøker å påvirke spesielt Innenriksdepartementet til å innse fortjenesten ved at sikh-politiet får slike turbaner:

– We need to approach the Home Office and police forces and to gain their acceptance so that Sikh officers could become firearms and public order officers while wearing turbans. I think the will is there from chief constables but perhaps not yet from the Home Office.

Etter at en sikh-politiinspektør søkte om opptak i den nasjonale antiterroristgruppen, har West Midlands Police brukt tusenvis av pund for å prøve å finne et materiale som kan benyttes som skuddsikre hodeplagg. Men etter 18 måneder har man fortsatt ikke lyktes. Den ikke navngitte inspektøren beskylder politiet for rasisme, og skal nå være langtidssykemeldt på grunn av stress.