Politikk

Falske toner fra SV?

Ikke noe annet politisk parti har sviktet mer hva gjelder innvandrerkvinners kår i dette landet, enn SV. Men nå foreslår SVs Akhtar Chaudhry at innvandrere som ikke tar i bruk retten til norskopplæring, bør risikere å miste oppholdstillatelsen. Han sier han er særlig opptatt av innvandrerkvinnene. Ja, han er i alle fall ikke opptatt av barna – for de kan sendes ut i stor stil, uten at SV vil gå i bresjen for dem.

Rita Karlsen, HRS

SV har ikke akkurat vist noen stor vilje til å gi kvinner med innvandrerbakgrunn en håndstrekning om de skulle trenge det. For eksempel i kampen mot tvangsekteskap har SVs linje vært, og er, at de kan få hjelp på krisesentrene. Tiltak som for eksempel en aldersgrense for henting av ektefelle utenfor EØS til Norge, har de jobbet beinhardt mot. Ikke har de utvist noe engasjement heller hva gjelder norske barn med innvandrerbakgrunn som har lange opphold, eller kanskje hele barne- og ungdomstiden, i familiens opprinnelsesland. Da HRS på nytt kom med en rapport om dette i forrige måned, ble det besynderlig taust fra våre politikere – også regjeringspartiet SV. HRS ba for øvrig om et møte med SVs kunnskapsminister Solhjell i sakens anledning. En måned etter har vi fortsatt ikke fått svar.

Men nå skal vi altså tro på de tonene fra SV: For å forhindre at innvandrerkvinner må leve på utsiden av det norske samfunnet, vil Chaudhry bruke sterkere lut. De som ikke bruker retten til norskopplæring, kan risikere å miste oppholdstillatelsen.

– Det er mange kvinner som ikke får lov å lære seg språket. De blir ikke kjent med sine egne rettigheter, de får ikke arbeid, og de klarer ikke å bidra til sine egen barns oppvekst, sier Chaudhry til Aftenposten.no

Han tror en trussel om å miste oppholdstillatelsen vil gi flere innvandrerkvinner ”et puff og påskudd for å komme seg ut av hjemmet og ta norskopplæring.” Ja, eller kanskje det vil skremme ektemennene fra å forhindre kona til å ta del i det norske samfunnet?

Denne vinklingen mot mer feminin integrering, er noe HRS ønsker mer enn velkomment. For Chaudhry er skrekkscenariet at en del av befolkningen aldri lærer seg språket, aldri kommer i arbeid – og aldri kan veilede egne barn. Derfor må vi bruke de mekanismer vi har, for å løfte disse kvinnene inn i fellesskapet, ifølge Chaudhry.

Men uansett om dette er nye eller falske toner fra SV, kan det viktigste med Chaudhrys forslag være at SV åpner for et virkemiddel som at oppholdstillatelsen ikke er gitt for evig tid. Den samme trusselen burde kunne benyttes i andre saker, som for eksempel kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og å holde barna sine ute fra Norge i urimelig lang tid. Det er også mulig å tenke seg at økonomiske stønader kan stoppes eller at statsborgerskap kan tilbakekalles, hvis det viser seg at en slett ikke er statsborger på de premisser som gir de samme rettigheter til alle barn og kvinner. Vi må rett og slett tenke ut nye løsninger på nye problemer.

For Chaudhry har helt rett: Vi må bruke de mekanismer vi har, både for å løfte alle inn i fellesskapet og for å videreutvikle fellesskapet, men da må SV klare å ha flere tanker i hodet samtidig.