Ytringsfrihet

Blasfemiparagrafen forsvinner

I går behandlet Odelstinget behandlet regjeringens forslag til ny straffelov, og blasfemiparagrafen er blant dem som forsvinner fra lovverket – uten at noe erstatter den.

Rita Karlsen, HRS

Balansegangen mellom ytringsfrihet og vern av religiøse følelser har åpenbart vært vanskelig for regjeringen. I utgangspunktet ønsket regjeringen å fjerne blasfemiparagrafen fra straffeloven, men samtidig ville de gjerne bidra til å verne religiøse følelser. Derfor kom da også det meningsløse forslaget om å utvide straffelovens paragraf 185, som da ville ta opp i seg det som i realiteten ble fjernet i blasfemiparagrafen. Det førte blant annet til vellykket opprop mot straff for religionskritikk. Men nå er regjeringens famøse vending historie.

I går satte Odelstinget et punktum for en av de heteste debattene i Norge, melder NTB ifølge VG Nett.

– Vi er tilfreds med at saken ble lagt død. Dette skapte en unødig debatt der regjeringen utfordret ytringsfriheten, opplyser Fremskrittspartiet og Høyre.

Kristelig Folkeparti er det eneste partiet på Stortinget som vil at lovverket skal inneholde en egen paragraf til beskyttelse mot blasfemi.

– Vi ønsker å bevare den som et signalapparat. Derfor ønsker vi å beholde dagens sovende paragraf, sier Hans Olav Syversen, som er KrFs ansvarlige i justissaker.

Det er foruroligende at KrF ikke ser at dette er en utidig sammenblanding av politikk og religion.