Skilsmisse

Barnekteskapet endelig annullert

To ganger avviste en saudisk domstol en nå 9-årig jente sitt skilsmissekrav fra en 47 år eldre mann. Dommeren mente at ekteskapet ikke kunne oppheves, men oppfordret ektemannen til ikke å ha sex med jenta før hun ble tenåring. Men på tredje forsøk vant jenta og hennes mor frem med kravet om annullering av ekteskapet.

Rita Karlsen, HRS

Den nå ni år gamle jenta fra Qassim-provinsen i Saudi-Arabia har fått annullert ekteskapskontrakten som hennes far inngikk mellom jenta og en mann i 50-årene. Det var jentas far, som er skilt fra jentas mor, som inngikk ekteskapsavtalen for å tilbakebetale gjeld han hadde til mannen. Ekteskapet ble inngått uten at verken jenta eller jentas mor visste noe om det.

Kravet om annullering av ekteskapet er fremsatt av jentas mor, men to domsavsigelser har avvist at ekteskapet kunne opphøre.

Saken som har vakt sinne både i Saudi-Arabia og internasjonalt, ble forlikt uten en videre rettssak etter lang tids forhandlinger mellom ektemannen og jentas advokat. Forhandlingene skal i følge avisen al-Hayat visstnok ha ført fram i det Qassims guvenør, prins Faisal bin Bandar, engasjerte seg i saken og overbeviste ektemannen om å trekke sitt opprinnelige krav om tilbakebetaling av medgiften (brudeprisen).

Saken har også på nytt skapt debatt i Saudi-Arabia om en nedre aldersgrense for jenter for å inngå ekteskap:

The case has reopened the debate in Saudi Arabia on whether a minimum age for marriage should be introduced. After the first two petitions failed, the Saudi newspaper columnist Amal al-Zahid wrote: “The trafficking of child brides — a most reactionary practice that takes us back to the days of concubines [and] slave girls” should be outlawed. She added that the country was incurring “behavioural abnormalities and problems of which only Allah knows”, melder Times Online.co.

Også menneskerettighetsgrupper i Saudi-Arabia og internasjonalt har fordømt praksisen med barneekteskap. Skilsmisseraten skal ha økt fra 25 til 60 prosent de siste 20 årene. Ann Veneman, direktør i Unicef, sier:

Unicef joins many in voicing concern that child marriage contravenes accepted international standards of human rights.

Det skal visstnok gjøres forsøk på å bedre kvinnenes stilling i Saudi-Arabia. Justisdepartementet skal foreslå (en nedre) ekteskapsalder for jenter og sier at de også vil prøve å få slutt med praksisen som tillater at fedre utnytter sine døtre. Mange ekteskap mellom mindreårige jenter og eldre menn inngås enten fordi fedre ønsker å innkassere attraktive brudesummer eller som følge av gamle tradisjoner der barn loves bort allerede fra barndommen av.