Politikk

Uforsonlig kamp mot ekstremisme

Aps partisekretær Martin Kolberg fikk kjeft av flere da han sa det som de samme tydeligvis mente var helt opplagt, nemlig at radikal islam skal bekjempes. Men Kolberg har tydeligvis fått vann på mølla, kanskje noe påvirket av FrPs stadige gode meningsmålinger, og varsler at Ap vil gå til «uforsonlig politisk kamp» mot de som misbruker religion til å fremme ekstremisme.

Rita Karlsen, HRS

Aps partisekretær Martin Kolberg, som er på vei ut av Aps partiapparat og inn på Stortinget, har den siste tiden markert seg på innvandrings- og integreringspolitikk. Om dette er et bevisst valgt kampområde for hans politiske virke er vel kanskje tvilsomt, men han dumpet nå ut i det med sine bastante uttalelser om Aps motstand mot radikal islam. Nå er stridsteamet løftet opp av Kolberg til å bli en sak som Ap skal vinne valget på:

– Denne typen holdninger skal bekjempes hele tiden, overalt. Dialogen skal føres, men her er det ingen grunnlag for imøtekommelse, sa Kolberg da han i formiddag innledet til debatt om hvordan Ap skal vinne høstens valg, melder VG Nett.

Kolberg understreket at religionsfriheten er en selvfølge i Norge, men gjorde det samtidig klart at Ap har en plikt til å gå til kamp mot dem som misbruker religion til å fremme ekstremisme og totalitære ideologier. Utslag av denne ekstremismen finner Kolberg i kjønnslemlestelse og tvangsekteskap:

– Dette handler ikke om religion, men om kultur og tradisjon, men like fullt er det ekstremisme. Dette er handlinger vi må bekjempe, sa Kolberg.

Hvorvidt kjønnslemlestelse og tvangsekteskap ikke handler om islam, er en sannhet med modifikasjoner, ja noen vil endog kalle det en løgn. Spørsmålet er om det er så interessant. Det viktige må være å få stoppet slike forkastelige og umenneskelige praksiser. Derfor er det nok mange, og stadig flere, som begynner å bli ytterst lei av at islam skal forhindre at effektive tiltak iverksettes.

Men ikke alle er enig med Kolberg, og kanskje Aps, nye linje. AUF-leder Martin Henriksen mener språkbruken til Kolberg og andre veteraner i Ap skaper større avstand mellom nordmenn og innvandrere.

– Jeg er bekymret for den tonen som har vært i det siste når Ap-politikere har snakket om innvandring og integrering. Jeg er ikke uenig i tiltakene som er blitt foreslått, men jeg mener ordbruken kan skape økt polarisering, sa Henriksen til VG Nett.- Det blir feil når marginale utfordringer blir fremstilt som store problemer, la han til.

Hva Henriksen definerer som ”marginale problemer” bør han nok helst forklare selv, men ut fra en rekke indikasjoner er det tusenvis av norske jenter som både lider under tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, samt frarøvelsen av en rekke friheter og rettigheter som vi andre tar for gitt. Men dette må vi altså ikke snakke høyt om, for da kan noen føle seg stigmatisert?

Frykten for å bli tatt til inntekt for å bidra til stigmatisering av innvandrergrupper, lider også Kolberg av:

– Vi må minne hverandre om at dette ekstreme ikke er det alminnelige. Derfor er det ikke riktig å bruke det ekstreme til å stigmatisere store grupper. Det vil vi verken stå for eller støtte, sa Kollberg.

Utfordringen er at ”hvor alminnelig” det ekstreme er, vet vi lite om. Regjeringen vil jo ikke iverksette tiltak som ville dokumentert faktiske forhold. For eksempel ville helseundersøkelser av barn avdekket kjønnslemlestelse, kontroll av barn og unge i utlandet kunne gitt indikasjoner om både tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, undersøkelser om flerkoneri kunne avdekket i hvilken grad også dette er en veletablert praksis i Norge etc. Men det er tydeligvis langt enklere å være motstander eller kritiker av ett eller annet, enn å komme med tiltak til hvordan det skal bekjempes og stoppes. Langt på vei kan det virke som om Kolberg mener FrP er problemet, og da dukker jo en fornøyd AUF-leder opp igjen:

Etter dagens tale var AUF-lederen fornøyd med Kolberg.- Jeg mener faktisk at dette var ganske bra. Kolberg kommer med en viktig klargjøring. Selvfølgelig skal vi ta opp kampen mot ekstremisme, sier Henriksen til VG Nett.Han mener debatten etter Kolbergs angrep på radikal islam gikk ut av proporsjoner.- Når man har Frp på den andre siden som fremstiller marginale problemer til ekstreme trusler, så må vi bidra til å skape et riktig bildet. Alle er enig i at vi skal ha en kamp mot ekstremisme. Det Kolberg nå sier, er en tydeliggjøring på hva som er Arbeiderpartiets linje, sier AUF-lederen.

Det er nesten fascinerende at Ap mener å ikke bare kjenne virkeligheten, men de besitter også det ”riktige bildet”. På samme måte som kritikere i tid og utide blir avkrevd dokumentasjon for sine meninger, burde også Henriksen forklare hvilke ”marginale problemer som gjøres til ekstreme trusler”. Det kan jo være at folk som nettopp sitter nærmere problemene opplever den som større trusler enn det som mange i Ap gjør, så da kunne jo Ap generelt, og AUF spesielt, startet med å få verifisert sitt ”riktige bilde”.