Vold og overgrep

Sverige på EU-toppen i anmeldte voldtekter

Et EU-initiert prosjekt avdekker at Sverige har det høyeste antallet anmeldte voldtekter av noe EU-land. Andelen anmeldte voldtekter er dobbelt så mange som i forhold folketallet i Storbritannia - som ligger som nummer to på statistikken. Og fagfolkenes forklaring synes mer enn forenklet: det skyldes den svenske festekulturen.

Rita Karlsen, HRS

Rapporten er finansiert av Daphne II som er blitt driftet av EU i tidsrommet mai 2004 til desember 2008 med et budsjett på 50 millioner euro. Rapporten refereres her fra VG Nett , og jeg har ikke funnet noen referanse til den på Daphnes hjemmeside.

Ifølge VG avdekker rapporten at andelen anmeldte voldtekter er desidert høyest i Sverige, deretter følger Storbritannia, samtidig med at de to landene har den laveste oppklaringsprosenten. Bare en svært liten andel av anmeldelsene fører til at det blir reist tiltale for voldtekt, om lag 13 prosent av alle anmeldelser munner ut i en rettssak.

Hvert år får svensk politi inn over 5.000 anmeldelser av voldtekter, det vil si 46 voldtekter per 100.000 innbyggere. Dette er dobbelt så mange i forhold til folketallet som i Storbritannia, der tallet ligger på 23 per 100.000.

Det er også fire ganger så mange som i de øvrige nordiske landene, i Tyskland og i Frankrike. Det er også opp til fire ganger flere enn i visse land i det østlige og sørlige Europa.

De høye svenske anmeldelsestallene skal ifølge rapporten ikke bare skyldes at «terskelen» for å gå til politiet og melde fra om overgrep er forholdsvis lav. Det heter at mye tyder på at voldtekt er et mer utbredt overgrep i Sverige enn på kontinentet.Men så kommer ”forklaringen”: Fagfolkene mener at når voldtekter er så utbredt i Sverige, har det mye med festkulturen blant svenske ungdommer å gjøre. Tidlige seksuelle debuter, et høyt alkoholkonsum og sterk vekt på jenters rett til å si nei selv etter en heftig flørt, skal være det som bidrar til å trekke tallet opp.

Denne ”forklaringen” synes mer enn enkel. Hva skiller for eksempel den svenske festkulturen fra den norske, for ikke å snakke om den danske? Det har i årevis vært advart mot en økende andel voldtekter i land med høy innvandring fra land der kvinnesynet er radikalt forskjellig fra det vest-europeiske. Land som Sverige og Storbritannia vært spesielt trukket frem. Likevel synes det ikke som fagfolkene som har utarbeidet denne rapporten har hatt dette perspektivet med seg. Det kan heller synes som om det er svenske jenter sin egen feil. Dette lukter bare pinlig.