Forskjellsbehandling og diskriminering

Rasisme-kortet raskt opp i gjengbråk

De siste dagene har det vært rapportert om tre tenåringer av irakisk opprinnelse som ble forfulgt av opptil 50 biler i Bø i Telemark. Politiet endte med å gjemme de tre tenåringene fra de rasende ungdommene. I media ble historien raskt koblet til rasisme. En av de irakiske tenåringene fortalte, anonymt, på NRK Dagsrevyen 5. april at ungdommene ropte rasistiske utsagn. Politiet i Telemark var imidlertid mer tilbakeholden med å koble hendelsen til rasisme. Man kan spørre seg: Hvorfor har media denne trangen til å forklare slike hendelser som rasisme, heller enn å spørre de involverte hva som har skjedd? Den irakiske tenåringen på NRK fikk i alle fall ingen slike spørsmål.

Rita Karlsen, HRS

En skulle tro at Schjenken-historien hadde lært noen og enhver at udokumentert stempling av noen som rasister kan få uheldige konsekvenser. Men da nyheten kom om at tre tenåringer med irakisk opprinnelse ble forfulgt av rasende ungdommer i Bø, og en av disse ble banket opp, så kom nettopp rasisme-kortet raskt på banen. Kanskje mente media at det kunne forsvares, det var jo tross alt ikke et jevnbyrdig forhold: tre tenåringer – med innvandrerbakgrunn – mot et mer eller mindre ”samlet” ungdomsgjeng i Bø. I alle fall ble det meldt om opptil 50 biler som forfulgte de tre irakiske tenåringenes bil, der sistnevnte igjen fikk beskyttelse av politiet.

Politiet ble spurt av media om hendelsen var rasistisk motivert, noe de ikke ville bekrefte. Media fortsatte derimot sine rasismespekulasjoner, blant annet ble ledere av Antirasistisk senter intervjuet. Hun påpekte at rasistisk motiverte overgrep kan straffes hardere enn andre overgrep. Medias gjentatte spørsmål til politiet om rasisme virket tilslutt meningsløs, og da det ble rapportert om at politiet skulle holde pressekonferanse (5.april), antok jeg vi ville få bekrefte eller avkrefte rasismefokuset. Men hva politiet kom med på pressekonferanse ble knapt nevnt i media. En av de irakiskfødte tenåringene fortalte på Dagsrevyen 5.april at han, hans bror og den tredje tenåringen oppfattet det som skjedde som rasistisk motivert.

Tilbake satt jeg som en forundret lytter: jeg opplevde et media som syntes å ønske at hendelsen var rasistisk motivert. Den unge irakeren ble ikke engang spurt om hva som hadde skjedd. Det virket heller som om media var fornøyd med hans vitnesbyrd om at det handlet om den grusomme (norske) ungdommen i Bø. Rasister hele gjengen, rett og slett.

I dag fikk vi heller høre fra NRK om en annen iraker i Bø. Han fortalte at han selv hadde sett seg nødt til å rømme fra Bø, da vinduet i kebab-butikken hans ble knust for 19’ende gang. Irakeren, som nå jobber som konsulent i UDI, hevdet videre at det som skjedde i Bø ”helt klart var rasisme”, og at politiet er for svakt til å ta et oppgjør med rasismekulturen.

Men politiet forteller en litt annen historie.

– Det er snakk om to guttegjenger fra henholdsvis Bø og Gvarv, og vi kjenner konflikten godt fra tidligere. Begge parter er godt kjent av politiet i forbindelse med denne saken, sier politimester Anne Rygh Pedersen til VG Nett.

Videre har to lesere av VG Nett tatt kontakt for å fortelle at innvandrerungdommene er en del av et gjengmiljø som lager bråk i bygda.

– Innvandrerungdommen som ble banket opp, gikk først løs på folk med planke og slåsshanske.

Dette forteller en av de voksne personene som kom til stedet etter at en slåsskamp hadde brutt ut i området tidligere på dagen.

I begge leire skal det ha blitt fremsatt beskyldninger om at bilvinduer var blitt knust, men ingen av ungdommene skal ha vist vilje til å gjøre opp da politiet gjentatte ganger kom for å roe situasjonen.Politimesteren Rygh Pedersen forteller til VG Nett at politiet nå vil sette seg ned sammen med de to gjengene for å få dem til å holde fred. Den aktive konflikthåndteringen skal forhindre nye konfrontasjoner. Men hun mener ikke det er riktig å si at bråket i Bø er rasistisk motivert.

– Bakgrunnshistorien for bråket mellom disse to guttegjengene gir et noe annet bilde, men jeg skal ikke være bastant og utelukke det. Nå skal vi etterforske den konkrete hendelsen fra helgen. Men jeg mener ikke det er grunnlag for å si at det er en oppblomstring av et rasistisk miljø i Bø, sier hun.

Det er bekymringsfullt hvis det i Bø, eller andre samfunn, utvikler seg rasistisk motiverte miljøer. Men vel så bekymringsfullt er det at konflikter, uansett av hvilken type, for raskt får rasisme som en fremtredende forklaringsvariabel. Det er her vi må tenke oss om to ganger, ellers kan det bare bidra til å øke konfliktnivået.