Ytringsfrihet

Justisministerens krumspring

Ifølge regjeringskilder var det ikke Sp-leder Liv Signe Navarsete som kom opp med ideen om å innlemme blasfemiparagrafen i straffeloven. Det fortelles at det var justisminister Knut Storberget selv som fant på å lage kompromisset om blasfemiparagraf, med en uvitende Sp-leder som senere måtte stå skolerett for justisministerens krumspring.

Rita Karlsen, HRS

Det var ikke så mange som reagerte, det man trodde da, var regjeringen sitt forslag om å gjøre religionskritikk straffbart (forslaget ble publisert fredag 19. desember 2008). Det ble hevdet at Sp’s motstand mot å fjerne blasfemiloven, ble kompensert av Sp ved å fremme forslaget om et ”kompromiss”; nemlig å innføre en lignende bestemmelse fra blasfemiloven inn i straffeloven. Sp skulle mene at det er krav fra kristen-Norge å straffe dem som krenker religioner. Både Sp’s leder Liv Signe Navarsete og Magnhild Meltveit Kleppa skulle ha kjørt hardt på i denne saken, der det ble trukket frem at deres personlige ståsted som kristne skulle vært utslagsgivende.

Men det ble en smule uforstående at Sp hadde slik klokketro på at kristen-Norge ønsket en blasfemilov. For eksempel gav Mellomkirkelig råd uttrykk for at de slett ikke ville gjeninnføre blasfemiparagrafen i ny forkledning.

Nå kommer det derimot frem at Sp uskyldig kan ha blitt skyteskive for et heller dårlig forslag. Ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) sier flere regjeringskilder at arkitekten bak forslaget heter Knut Storberget (Ap).

– Dette var Storbergets idé, og han mente det burde bli en god sak for regjeringen.

– Senterpartiet ønsket sterkt å beholde dagens blasfemiparagraf, men vi var forberedt på at Ap og SV ville si nei til dette. Et kompromiss var ikke i våre tanker, sier en kilde i Senterpartiets rekker.

Det var 4. februar NTB meldte at det var Navarsete som var arkitekten bak forslaget om å fjerne blasfemiparagrafen, og heller utvide paragrafen om hatefulle ytringer til å omfatte «kvalifiserte angrep på religion eller livssyn». Statsministeren og de to andre partilederne skal ha ment at dette var et godt kompromiss. Vel så interessant er det at etter forslaget ble slaktet av opinionen, skal Navarsete ha følt seg tvunget til å droppe forslaget. Noe statsminister Jens Stoltenberg (Ap) mente «det står respekt av», mens finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen var «imponert over Navarsetes retrett».

Men var det hele et avtalt spill – ”gode” regjeringspartnerne seg mellom?

For som ANB fastslår skal Navarsete ved flere anledninger ha gjort sitt beste for å ta æren over regjeringens beslutning om en ny blasfemiparagraf.

Seieren ble endog «oversolgt» i forbindelse med talen som Navarsete holdt på Stjørdal 30. januar.

«Jeg står godt med at vi har vunnet denne saken og tvunget Ap i kne i saken», skal hun ifølge en pressemelding fra Sp ha sagt.

Uttalelsen vakte stor oppmerksomhet, og like etterpå ble det sendt ut en korrigering der hun dekker seg bak mediebildet som er skapt:

«Jeg står godt med at det i media framstår som at vi har vunnet saken og tvunget Ap i kne», heter det nå på Senterpartiets hjemmesider.

ANB påpeker at Storberget ønsker ikke å kommentere opplysningene.