Innvandring

Irak-reiser er god butikk

Asylsøkerstrømmen fra Irak til Sverige har vært svært stor i en årrekke. Irakerne hevder seg så truet i sitt hjemland at det må gi grunnlag for opphold. Samtidig er det blitt god butikk med reiser til Irak fra Sverige. To parallelle virkeligheter?

Rita Karlsen, HRS

Sverige har gjennom flere år tatt imot et stort antall asylsøkere fra Irak. Langt de fleste har fått opphold, selv om praksisen er blitt betydelig strammet inn siste to år. De irakiske asylsøkerne har hele tiden hevdet at det er forbundet med livsfare for dem å bli sendt tilbake til Irak, ikke ulikt det ”vår egen” mulla Krekar forfekter.

Men nå stiller Merith Wager spørsmål ved hvordan det kan ha seg det er så mange irakere som reiser fra Sverige til Bagdad at Iraqi Airways anser det som lønnsomt å annonsere slike reiser i nasjonalpressen? Iraqi Airways har dessuten, utenom sitt hovedkontor i Stockholm, også en spesiell agent i Södertälje.

I tillegg til Iraqi Airways har MCA Airlines direktelinjer mellom Stockholm og Erbil (Nord-Irak, Kurdistan) og mellom Malmö og Erbil. Stockholm – Erbil har to flygninger i uken, mens Stockholm – Sulaymania har tre flygninger i uken. I tillegg reklamerer MCA med fly fra Gøteborg til Erbil.

Dette tilsier at det finnes passasjergrunnlag for en rekke flygninger fra Sverige til Irak – i uken.

Merith Wager mener at det ikke kan eksistere to parallelle virkeligheter: en som tilsier at det er umulig, for ikke å si livsfarlig, for å besøke Irak og som derfor tilsier opphold i Sverige, og en som tilsier at det går utmerket godt å reise til Irak, ja faktisk så utmerket at det lønner seg for flyselskapene for å ha en rekke ukentlige avganger fra Sverige til Nord-Irak, samt Iraqi Airways annonsereiser til Bagdad.

En slik tilnærming som del i vurderingen av realiteten i asylbehovet kunne vært foretatt for en rekke land, for eksempel Somalia, som ikke bare benyttes som ferieland, men der flere somaliske foreldre velger å dumpe barna sine, mens de selv har fått opphold som asylanter i Vesten. Er dette en praksis vi bare skal overse?