Vold og overgrep

Fratatt statsborgerskapet

Egypteren som er tiltalt for tyveri, voldtektsforsøk og åtte overfallsvoldtekter i Oslo, er blitt fratatt sin norske statsborgerskap. Mannen fikk opphold i Norge med utgangspunkt i sin homofile legning, og levde syv år i partnerskap med en herboende mann. I samme periode har egypteren fått tre barn med to kvinner i Norge. Advokat Tor Erling Staff kjemper nå for at egypteren skal få beholde sitt norske statsborgerskap.

Rita Karlsen, HRS

Ifølge VG Nett begynte egypteren å komme til Norge på begynnelsen av 1990-tallet for å besøke sin herboende bror. I 1995 søkte han imidlertid opphold i Norge med grunnlag i sin homofile legning. Samme år inngikk han partnerskap med en 17 år eldre mann som han traff via bekjente. De flyttet sammen i en leilighet i Oslo. Etter syv år skal forholdet angivelig ha tatt slutt, noe som skjedde like etter at egypteren fikk innvilget permanent oppholdstillatelse og fikk norsk statsborgerskap. Men samtidig med at egypteren levde i partnerskapet, skal han ha fått barn med en norsk kvinne. Senere skal han også ha fått ytterligere to barn med en annen norsk kvinne.

VG Nett forteller videre at den første voldtekten skal ha skjedd drøyt tre år etter at partnerskapet ble inngått. Egypteren livnærte seg i Norge blant annet ved å kjøre piratdrosje, ta strøjobber i utelivsbransjen og som bilpleier ved firma på Skøyen. Politiet har knyttet flere av overfallsvoldtektene nettopp til mannes piratdrosjevirksomhet, da ved at han fulgte etter kundene etter at de hadde gjort opp for seg. Flere av kvinnene skal være voldtatt i sin egen leilighet.

Politiet mener selv at Oslo by er blitt tryggere etter at mannen er tatt.

Nå kan det også synes som om Utlendingsdirektoratet (UDI) mener Norge har fått nok av mannen. I alle fall har de kommet til at de ønsker å frata mannen det norske statsborgerskapet.

– Vi har mulighet til å tilbakekalle et norsk statsborgerskap dersom det er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger fra søkeren eller at søkeren har fortiet om forhold av vesentlig betydning. Da vil ikke vedtaket være gyldig, sier assisterende avdelingsdirektør Christine Wilberg Poulsson ved UDIs oppholdsavdeling til VG Nett.

I løpet av de siste tre årene skal 62 norske statsborgerskap blitt tilbakekalt av UDI. Det mener Wilberg Poulsson er et beskjedent tall i forhold til hvor mange søknader som innvilges.Men egypterens forsvarer, Tor Erling Staff, er ikke enig at mannens fremferd og handlinger er nok til å tilbakekalle det norske statsborgerskapet. Egypteren skal ta ”saken svært alvorlig”, og har klaget inn avgjørelsen til Utlendingsnemnda (UNE).

– Vi mener avgjørelsen ikke er sterkt nok begrunnet og forsøker å rette den opp, sier Staff, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Det er å håpe at Staff har en svært dårlig sak.