Integrering og integreringspolitikk

Tante Sofie entrer byen

Innvandring er et udelt gode, sier politimester Bastian. Sludder, repliserer tante Sofie, som mener Kardemomme by ikke stiller nok krav, og dermed får vi ikke utnyttet innvandreres ressurser godt nok. Rollene bekles av Civitas Torkel Brekke, FrPs Per Sandberg, Aps Libe Rieber-Mohn og TV2s Gerhard Helskog.

Rita Karlsen, HRS

Innvandrings- og integreringsdebatten i Norge går ikke akkurat raskt fremover, men den bringer stadig vekk med seg nye aktører, dog med gamle perspektiver.

På gårsdagens frokostdebatt hos Civita hadde Torkel Brekke tatt politimester Bastian sin rolle, den snille politimannen som så gjerne vil sørge for at alle i Kardemomme by har det bra. Politimester Brekke liker dårlig at vi i Norge snakker offentlig om uheldige konsekvenser av innvandringen. Det fører ikke til at alle opplever å ha det bra, derfor har da også han og tre andre forfattet boken ”Migrasjon og frihet”, kanskje inspirert av Hege Storhaugs ”Men størst av alt er friheten”, men antakelig med ”et annet formål”. Politimester Brekke sier:

– Vi ønsker å flytte fokuset vekk fra debatten som i dag dreier seg om alle problemene innvandring skaper. Vi vil se på mulighetene som migrasjon skaper. I tillegg vil vi vise at migrasjon er naturlig og har foregått lenge, sa Brekke ifølge Dagbladet.no.

En annen i Civitas panel var FrP-røveren Per Sandberg, som i kjent stil måtte inneha alle røverrollene på en gang, du vet både Kasper, Jesper og Jonatan, de høylytte, kranglete som har det så veldig rotete, men som har en løve som beskytter seg. Løven er jo mye snillere enn alle vet, men det kan man ikke øyeblikkelig se. Røveren Sandberg svikter heller ikke, og synes det er både er naivt og ødeleggende å overse problemene som innvandringen og mangelfull integrering byr på:

– Vi påstår ikke at alle innvandrere er late, det må ingen tro. Tvert imot, det er mange arbeidssomme flotte innvandrere i Norge i dag. Vi mener at alle mennesker ønsker å bli stilt krav til. Og det er her det norske samfunnet har sviktet. Det er systemet det er noe galt med, ikke menneskene som kommer hit. Vår generøse veldferdsstat skaper passivitet og gjør folk til sosialklienter, sa Sandberg.

Så smiler alle i Kardemomme by, for her er det da kjent at røverne, som er så late selv, ikke bare kan komme og forlange at andre skal gjøre jobben for dem. Dessuten vil de bare rane dem, hvis de får sjansen. Og røverne er redde det ikke skal bli noe igjen til dem, for de mener at innvandrerne i Norge truer velferdsstaten:

– Men vår velferdsstat er under trussel uansett. Eldrebølgen er en stor utfordring og bør løses ved å få de mange hundre tusener av mennesker som i dag står utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet, sier Sandberg.

Så forteller de at vi lar oss lure, fordi det er en stor skjult arbeidsledighet ved at så mange går på ulike trygdeordninger, ikke minst uføretrygd. I 2007 utgjorde trygdemottakere i underkant av 600.000 personer. Flere av disse må i jobb!, tordner røveren.

Og se, tante Sofie, dukker opp. Denne strenge tanten som ikke lar en eneste anledning gå fra seg til å uttrykke sin forferdelse over hvor dårlig det står til med byen og menneskene som bor der. Så trodde du vel at rollen bekles av Siv Jensen (FrP), men her har det skjedd noe på bakrommet, for tante Sofie-rollen ikles Libe Rieber-Mohn (Ap). Og tante Rieber-Mohn vifter med pekefingeren:

Hun mener venstresida i norsk politikk lenge har stått for en altfor snillistisk linje i integreringspolitikken, som ikke har vært vellykket, hverken for samfunnet eller innvandrerne.

– Innvandring er en veldig belastning på vårt velferdssystem med like rettigheter for alle. Mennesker følger ikke konjunktursvingninger. Pakistanerne som kom på 70-tallet trodde de skulle reise hjem igjen. Polakkene som har kommet de siste årene trodde også de skulle reise hjem. Men det ser ut til at veldig mange blir her og henter familiene sine hit, sier Rieber-Mohn.

Som alle vet kidnapper røverne tante Sofie, men at de etter hvert blir riktig så gode venner. Tante Riber-Mohn var ikke kidnappet i går, tror jeg, men venner så det ut som de ble. For mens politimester Brekke og de andre han patruljerer sammen med, mener at politikerne må gi slipp og la markedet styre mer, så har røveren Sandberg og tante Rieber-Mohn helt andre styringsplaner:

– Slik det har vært en stor suksess med fri flyt av varer innad i EU, mener vi at også mennesker må få bevege seg fritt. Vi er liberale og mener det er naturlig at mennesker ønsker å flytte på seg, sier Brekke. Hverken Frp- eller Ap-politikeren tror dette er en god idé.

– Man kan ikke sammenligne mennesker med varer. Mennesker har en helt annen påvirkning på samfunnet de kommer til, sa Sandberg. Rieber-Mohn mener en liberalisering ville føre til at de ressurssterke i fattige land ville flytte, men at de fattige ville bli igjen.- Jeg har ikke tro på at markedet kan styre innvandringen. Det er altfor store forskjeller mellom rike og fattige land og presset på de rike landene er enormt. En liberalisering ville få slutt på menneskesmugling, det er sant. Men en grensekontroll er helt nødvendig for å hindre at mennesker blir utnyttet, sier hun.

Også trikkefører Syversen var med i går, da med TV2s Gerhard Helskog i førersetet, og han har kjørt rundt i USA (!). Trikkefører Helskog mener at det norske systemet ødelegger innvandrerne:

– Problemet er ikke å være barn av en innvandrer. Det er å være barn av en sosialklient som er problemet. Vi må spørre oss selv om vi har brukt velferdssystemet til å holde innvandrerne nede, sier Helskog. – I USA er krav én at du får deg jobb. Du begynner å jobbe, du skaffer deg et sted å bo og så lærer du språket underveis. 7 av 10 innvandrere i USA tror morgendagen blir bedre. Undersøkelser fra europeiske land viser at bare 2-3 av 10 tror det samme her. – Barna mine gikk på skole i USA og startet hver dag med å sverge troskap til «frihet og rettferdighet for alle». Du slutter deg aktivt til en idé om USA. Alle amerikanske barn vet hva prosjektet USA er. Ingen vet hva prosjektet Norge er, sier Helskog, som mener dette skaper manglende lojalitet til det norske samfunnet.

”Prosjekt Norge” mangler, ja, se det kan raskt bli en brann. Men dere husker vel slutten på historien om Kardemomme by? Jo, røverne ble dagens helter når de slukker brannen i byens tårn. Og i tårnet sitter jo Tobias, den gamle, vise mannen med langt skjegg. Han spår om det politiske været fra balkongen – og han manglet hos Civita i går. Men vi kan jo la Dagbladet.no ha Tobias sin rolle, for som de sier:

Alle i panelet berømmer Civita for et annerledes innspill til innvandringsdebatten og håper det kan bidra til en mer konstruktiv tilnærming.

Så ble det fest.