Ytringsfrihet

OIC taper slaget om Durban II?

FNs menneskerettighetsråd er blitt så presset i tilknytning til den forestående Durban II-konferansen, at de skal ha fjernet de omstridte punktene i utkastet til sluttdokument fra konferansen. En av pådriverne skal være Norge.

Rita Karlsen, HRS

FNs menneskerettighetsråd skal ha gitt etter fra presset fra de land som allerede har gitt beskjed om at de ville boikotte, dvs Israel, Canada og tildels USA, samt de som etter all sannsynlighet ville boikotte, dvs Italia og Australia. Da EU-landene i tillegg i går varslet om at også de, i felles flokk, ville boikotte konferansen hvis ikke de omstridte punktene i utkastet til sluttdokument fra Durban II ble fjernet, synes det som om Rådet endelig har besinnet seg.

I dag melder Kristelig Dagblad.dk at forslaget om å gjøre religionskritikk, som i realiteten har vært kritikk av islam, til et menneskerettighetsbrudd, ikke lenger er å finne i utkastet til sluttdokument. Fjernet er også den massive og ensidige kritikken av Israel.

Dette bekreftes av talsperson for FNs menneskerettighetskommissærens kontor i Genève, Doune Porter, som ikke ønsker å kommenterer om dette vil få Israel, Canada og USA til å droppe boikotten og delta aktivt på konferansen.

Frankrike, som den siste tiden også har kritisert Durban II-opplegget, uttrykker en viss tilfredshet med de siste endringer:

– Det er blitt foretatt noen meget presise endringer i Durban II-utkastet, sier den franske utenriksminster, Bernard Kouchner.

Det skal være enighet om at saken nå beveger seg i den riktige retning, som igjen vil medføre at EU-landenes samlede biokottaksjon droppes.Det siste utkastet skal være på 17 sider, i motsetning til det opprinnelige 45 siders forslaget, og skal ikke engang nevnte Midt-Østen. Hva gjelder religion skal det være et punkt med en diffus formulering om at det oppfordres til ”å unngå å tildele religioner negative stereotyper”.Det nye utkastet skal ha blitt til i et tett samarbeid med den russiske representanten i FN, Yuri Boychenko, og en rekke av medlemslandene i FNs menneskerettighetsråd. Blant landene som skal ha vært toneangivende i prosessen, nevnes spesielt Norge, Belgia og Egypt. Hvordan organisisasjonen for de muslimske land, OIC, reagerer, sies det ingenting om. Men så langt i prosessen har ikke OIC vist seg særlige lydhøre overfor den kritikken som er kommet til det utkastet som langt de fleste vestlige land har funnet som provoserende. Da gjenstår det å se om hvilke land som stemmer for hva på konferansen, for det kan jo være at OIC og dere medløpere finner verdien i å bruke sitt flertall heller enn ”tape hele konferansen” ved en storstilt boikott.