Integrering og integreringspolitikk

Nå vil Møllergata skole vri seg unna

Rektoren ved Møllergata skole sier at innføringen av kjønnsdelt kroppsøving ikke har noe med islam å gjøre, og Dagbladet er gladelig mikrofonstativ. Problemet er bare at rektoren sa noe helt annet for et halvt år siden.

Rita Karlsen, HRS

Etter at FrPs Siv Jensen kom med sitt ”snikislamisering”-utspill der hun blant annet brukte Møllergata skole, med sin kjønnsdelte svømmeundervisning, som eksempel, har noen medier vært mer en villig til å tilbakevise hennes påstander. Det er jo prisverdig, men da er det også en fordel at en forholder seg til sannheten.

I dagens Dagbladet.no kan vi lese at ved Møllergata skole har gutter og jenter hatt gym og svømmeopplæring hver for seg i flere år, og rektor Eva Kjøge forklarer hvorfor de har denne praksisen:

– Da dette var en ungdomsskole var det jenter som følte seg overkjørt av guttene i gymtimene. Derfor ble det innført jentetimer, sier rektor, når Dagbladet.no møter henne ute i skolegården.– Det hadde ingenting med islam å gjøre den gangen, legger hun til.

Men den samme rektor Kjøge hadde en helt annen forklaring i november 2008. Da var problemstillingen at som følge av innvandringen til byen oppsto problemstillingen med at muslimske jenter ikke fikk lov til å ha kroppsøving og svømming sammen med gutter. Da måtte skolen finne ordninger, sa den da nytilsatte rektor Eva Kjøge. Hun bekreftet at kjønnsdelingen først og fremst gjort av hensyn til religiøse og kulturelle krav til sømmelighet.

I dagens Dagbladet er altså disse utsagnene en saga blott, og hun vil heller ikke kommentere FrPs utspill. Hun påpeker derimot at opplæringsloven ikke legger opp til kjønnsdelt undervisning, men at ”det er viktig å få med seg foreldrene i en eventuell omleggingsprosess. Signalene så langt er hun kan møte motstand i det somaliske miljøet.” (min utheving).

At motstanden skal finnes i det somaliske miljøet, eller antakelig mer riktig: i det voksne somaliske miljøet, burde jo få flere til å stusse: Har somaliere noe å skjule i forhold til sine barn? Jamfør HRS’ kronikk i dagens Aftenposten: En annen virkelighet