Ytringsfrihet

De nordiske land vil legge press på Durban II

De nordiske landene vil nå prøve å påvirke FNs rasismekonferanse i Genève, den såkalte Durban II-konferansen, ved å forstyrre samarbeidet som foregår mellom de muslimske land, organisert i OIC. Budskapet er like ordknapp, som det er bestemt: Begynn forfra – og gjør det kort! 10 afrikanske land er invitert til København der målsettingen er å overtale disse til å ikke akseptere konferansens utkast til sluttdokument.

Rita Karlsen, HRS

Uenighetene knyttet til den forestående konferansen mot rasisme i regi av FNs menneskerettighetsråd har på ingen måter lagt seg, og det bare noen uker før konferansen går av stabelen 20. – 24.april i Genève.

Foranledningen er at menneskerettighetsrådet langt på vei er kuppet av en organisering av muslimske land, OIC, som igjen har alliert seg med land som ikke er spesielt interessert i at det rettes søkelys på egen menneskerettighetssituasjon, og disse har utarbeidet et sluttdokument fra konferansen som strider mot en allmenn vestlig oppfatning av menneskerettighetene.

Det har over tid vært rettet krass kritikk til FNs menneskerettighetsråd for en rekke vesentlige punkter til dette dokumentet, ikke minst at det forsøkes å gjøre religionskritikk til et menneskerettighetsbrudd, og det har vært diskutert for og imot boikott. Canada er ett av de land som tidlig erklærte sin boikott, mens andre sitter på gjerdet å venter. USA prøvde for kort tid siden og kaste seg inn i forarbeidet for å påvirke i en annen retning, men trakk seg ut igjen.

Ett av resultatene i påvirkningsforsøkene er at det allerede skandaliserte sluttdokumentet blir lengere og lengere. Ifølge Kristelig Dagblad.dk var utkastet i januar på 45 sider, og det innholdt fortsatt holdninger som velfungerende demokratier avviser. Libya har hatt ansvaret for forberedelsen av konferansen, men deres ledelse blir kritisert av en rekke vestlige regjeringskilder. Ikke minst fordi Libya ukritisk har godtatt en rekke tekstforslag til sluttdokuemntet, uten å ta høyde for hvor realistisk det er at det kan skapes enighet i FN. Etter at Russland overtok ledelsen skal det ha blitt bedre, men utkastet til sluttdokumentet utgjør fortsatt ikke noe kompromiss som medlemslandene kan akseptere.Nederlands utenriksminster, Maxime Verhagen, skal på et møte i menneskerettighetsrådet tirsdag ha poengtert fire konkrete punkter som (ihvertfall) skal endres:

· Forbudet mot religionskritikk

· At teksten ikke fordømmer diksriminering på grunn av seksuell orientering

· Bagatelliseringen av antisemittisme og Holocaust

· At Israel nevnes spesifikt som rasistisk

Tyskland, Belgia og Italia skal ha erkjent at disse muslimske synspunktene til OIC ikke kommer til å være en del av sluttdokumentet, uansett hvor lenge man flikker på teksten. Derfor arbeides det for en langt mer radikal løsning, nemlig å forkaste hele utkastet. Alternativet er å utarbeide en kort tekst, maksimum fire-fem sider, som fokuserer på rasisme og ingenting annet.

Ifølge kilder tett på den danske regjeringen vil et slik dokument være mer i tråd med den opprinnelige målsettingen med Durban II-konferansen. For på den første rasismekonferansen, avholdt i 2001 i Durban, ble det utarbeidet et sluttdokument på 65 sider som blant annet konkluderte med at Israel er rasistisk, samt en bagatellisering av Holocaust. Konklusjoner som disse og debattene fikk både Israel og USA til å forlate konferansen. I 2001 var dessuten intensjonen at Durban II skulle være en oppfølgningskonferanse, som ikke nødvendigvis skulle munne ut i enda et langt sluttdokument.

Nå melder Kristelig Dagblad at den danske utenriksminister Per Stig Møller har inviteret de nordiske utenriksministrene og utenriksministrene fra 10 land i det sydlige Afrika til møte i København i neste uke. Dette er Benin, Botswana, Ghana, Mali, Mozambique, Lesotho, Tanzania, Sydafrika, Nigeria og Senegal. Den danske Regjeringen håper at det på denne måten kan forstyrre den alliansen som utgjøres i FN. Siden 1964 har utviklingslandene alliert seg i det såkalte G77, som i dag består aavf 130 medlemsland og er en klar majoritet i FN. Av disse 130 er 56 også medlemmer av OIC. Med overnenvte 10 land ut av alliansen, vil det kunne blokkere for at sluttdokumentet blir vedtatt.

Men det er nok ikke mange som tror at sjansene er særlig store. Ikke minst fordi USA har satt seg på sidelinja, og fordi også de europeiske land er splittet.

Det nok mye som går i retning av at Durban II blir samme skandalekonferanse som Durban I, men et viktigere spørsmål er om FNs menneskerettighetsråd må omorganiseres – igjen.

Les også Torbjørn Jaglands klare oppfordring: ”Norge bør holde seg hjemme fra FN-konferansen om rasisme – eller reise hjem underveis – dersom utglidningen når det gjelder menneskerettighetene ikke stopper.”