Innvandring

Avviste asylsøkere kan true bistandsmidler, eller ikke

Ap har mange taletrengte for den tiden. I dag brakte Ap’s innvandringspolitiske talsmann Arild Stokkan Grande nyheten om at land som nekter å ta imot egne innbyggere som har fått avslag på asylsøknad i Norge, selv kan risikere å miste bistandsmillioner fra Norge. Det fikk Ap’s representant i Utenrikskomiteen på Stortinget, Anette Trettebergstuen, til å reise bust: Stokkan Grande er helt på bærtur, sier hun.

Rita Karlsen, HRS

Etter snart fire år med flertallsregjering i Norge synes regjeringen selv å være den som er mest lei. Men i mangel av å krangle med regjeringspartnerne SV eller Sp, så krangler Ap heller med seg selv. Enten det gjelder hijab, radikal islam eller asylpolitikk.

Ifølge NRK.no hevder Ap’s innvandringspolitiske talsmann Arild Stokkan Grande at Norge ikke aksepterer å være et fristed for asylsøkere som har fått avslag på sine søknader.

– Hvorfor skal Norge gi millioner i bistand til land som nekter å ta imot sine egne statsborgere, spør Stokkan-Grande.

Stokkan-Grande frykter ikke bare Norge som et fristed for avviste asylsøkere, han frykter også at tilstrømningen av asylsøkere til Europa er på vei til å sprenge asylinstituttet.

– Jeg tar nå et initiativ til at Norge og de andre landene i Schengen-samarbeidet kobler sammen utenrikspolitikk og retur av asylsøkere. Vi må vurdere om land som ikke er villige til å ta imot egne statsborgere, bør miste u-hjelp eller annen bistand fra Norge, sier Arild Stokkan Grande til Dagbladet.

Men noe slikt ”kommer ikke på tale”, om vi skal tro mer på Ap’s representant i Utenrikskomiteen på Stortinget.

– Dette har han ikke drøftet med noen, i alle fall ikke med oss som har ansvaret for bistanden, sier Anette Trettebergstuen (Ap) til Dagsavisen.no.

Hun er svært lite fornøyd med Stokkan Grandes utspill:

– Det er et helt håpløst utspill. Stokkan Grande er helt på bærtur. Han framstiller det som om dette er noe Arbeiderpartiet mener, men dette har vi aldri diskutert. Vi i utenrikskomiteen aldri hørt om forslaget. Det kommer aldri til å bli aktuelt, fastslår Trettebergstuen.

Trettebergstuen påpeker at målet med bistand er utvikling av fattige land, ikke å være et redskap for å få gjennom politiske krav.

– Vi stiller krav til mottaksland, for eksempel om antikorrupsjon, men dette blir aldri noe krav for norsk bistand. Konsekvensen av å kutte til de fattige landene vil være at man skaper flere flyktninger og asylsøkere, mener Trettebergstuen.

Hun mener det skal være mulig å øve press mot land som ikke vil ta imot egne statsborgere, men det må gjøres politisk. For henne blir det feil å bruke bistand som pressmiddel. Det å gi bistand er vanskelig fordi landene som trenger bistanden mest, gjerne er de som har minst demokratisk styre og utvikling, og mest korrupsjon. Skulle vi gitt bistand bare til dem som følger våre standarder, ville det til slutt bare bli mulig å gi bistand til Sverige, sier Trettebergstuen.

Hun får støtte fra AUF-leder Martin Henriksen, som mener Stokkan Grande må tilbake på tenkeloftet. Han mener utspillet er upresist fordi det ikke skiller mellom bistand til organisasjoner og budsjettstøtte til landene.

Men hva Ap egentlig mener om dette, ja det vites ikke.