Innvandring

Ap i front mot radikal islam – og slamrer døra igjen for henteekteskap…?

Gårsdagens Dagsrevyen brakte to nyhetsbomber. Den første var at Arbeiderpartiet skal bekjempe radikal islam. Arbeiderpartiets partisekretær Martin Kolberg lovte at partiet skal gå i front mot alle de kreftene som er mot demokratiet og likestilling. Det andre var at såkalte henteekteskap skal strammes inn. Det er helt nødvendig fordi vi ser at dette blir misbrukt, sa Kolberg. Oh dear – nytt Ap-surr synes å være på trappene.

Rita Karlsen, HRS

Fredag den 13 synes ikke å bli en god dag for Arbeiderpartiets partisekretær Martin Kolberg. På gårsdagens Dagsrevyen langet Kolberg ut mot både radikal islam, innvandring generelt og såkalte henteekteskap (herboende som inngår ekteskap med person i utlandet og vedkommende innvandrer til Norge med grunnlag i ekteskapskontrakten).

– Radikal islam hører ikke hjemme i Norge på noen som helst måte og det vil vi bekjempe, sa Kolberg til NRK.

Han påpekte videre at han har stor forståelse for folks bekymring for islamisering.

– Arbeiderpartiet vil ivareta det store flertallets interesser, samtidig som vi må være krystallklare på at norsk lov skal gjelde og at alle ekstremistiske grupper ikke har noen plass i det norske samfunn, sier Kolberg.

Hva Kolberg egentlig mener med ”radikal islam” og ”ekstremistiske grupper” gav han ikke noe redegjørelse for, men han påpekte at folks bekymring ikke bare handler om islam, men om innvandring generelt.

– Det er en stor utfordring å håndtere alle innvandrerne i Norge, det er også en stor utfordring er å få sendt ut de som ikke får opphold i Norge, sa Kolberg.

Disse tonene fra Ap, om partisekretærens holdninger ikke skal tolkes til å være hans private, er i så fall oppsiktsvekkende. Ap har ikke akkurat vært viden kjent for å ville erkjenne at innvandring og integrering ikke går så godt som noen vil ha det til, og dertil gjøre noe med det.

Derfor var det også særdeles oppsiktsvekkende at Stortinget samme dag hadde stengt for såkalte henteekteskap, og at Norge dermed fikk Europas nest strengeste lovgivning (Danmark har strengere) på dette området. Ifølge Kolberg viste dette hvordan Arbeiderpartiet nå strammer inn:

– Dette er helt nødvendig for vi ser at dette blir misbrukt, sier Kolberg.

Men så vel var det dog ikke. Det viser vel heller hvordan regjeringen ikke makter å stramme inn. For gårsdagens innstilling fra Stortingets kommunalkomitè stenger overhodet ikke for såkalte henteekteskap. De eneste som gis en begrensning i å kunne gifte seg og hente ektefellen til Norge, er de asylsøkerne som har fått opphold på humanitært grunnlag. Denne gruppen må ha vært i arbeid eller utdanning de siste fire år i Norge, før de kan gifte seg i utlandet og regne med at ektefellen får opphold i Norge utelukkende med grunnlag i ekteskapet.

HRS har tidligere foreslått at alle som henter ektefelle i utlandet, skal ha vært i arbeid eller utdanning de siste fem årene. Dette både for å begrense andelen ufrivillige ekteskap og for å sikre at de unge som kommer fra et miljø der tradisjonen med arrangerte ekteskap står sterkt, sikres å kunne etablere seg på arbeidsmarkedet eller ta høyere utdanning, før ekteskapet inngås. Dette innebærer selvsagt ikke at de samme ikke kan inngå ekteskap, men det vil altså ikke være noen automatikk i at ekteskapskontrakten gir fri adgang til Norge. Samtidig utelukker det ikke at den utenlandske ektefellen kan søke opphold i Norge, men det må være på et annet grunnlag enn ekteskapet, for eksempel ved arbeid eller utdanning.

Så når Kolberg innrømmer at de kjenner misbruket, så erkjenner han samtidig at Ap ikke makter å få gjort noe med problemet. Det skal vel liten fantasi til å forstå at det først og fremst er SV som er proppen i systemet. De lever fortsatt i sin multikulturelle rosenrøde fantasi, og standardløsningen deres er å ruste opp et bedre krisesenter- og barnevernstilbud (altså plukke opp dem som ligger nede, heller enn å stoppe misbruket).

At Kolbergs utspill kobles opp mot de nye meningsmålinger, der FrP går til himmels og Ap faller som en stein, er en plausibel kobling. Kolbergs fortvilte leting etter FrP-koden synes å krone FrP hver gang Kolberg tror han har funnet den, og FrP-leder Siv Jensen møter Kolberg med åpne armer – for så å helle litt malurt i begeret:

– Jeg synes det er veldig bra at Martin Kolberg er enig med Frp, men det er Arbeiderpartiet som har hatt ansvar for norsk innvandringspolitikk og integrering i mange tiår, sier Jensen.

Men Kolberg selv mener det ikke er vanskelig å oppfatte forskjellen på Ap og FrP i innvandrings- og integreringspolitikken.

– For vi er for et flerkulturelt samfunn, vi mener at innvandring både er nyttig og nødvendig for Norge, sier Kolberg.

La meg bare legge til: Å snakke om innvandring i et så generelt perspektiv som Kolberg her gjør, blir helt meningsløst. Den eneste måten å finne ut hvilken innvandring som er nyttig og nødvendig, som for øvrig også har et motsatt perspektiv: noe innvandring er unyttig og unødvendig, er faktisk å kartlegge dette. Da ser jeg bort de forpliktelser som Norge har påtatt seg knyttet til overføringsflyktninger (den kvoten flyktninger som Norge forplikter seg årlig å ta imot via høykommissæren for flyktninger, i år ligger denne på ca 1500). Men en slik kartlegging er det ingen partier som ønsker – bortsett fra FrP.

En som derimot raskt trekkes inn i dette, er venstrepolitikeren Abid Raja, som norske medier benytter i enhver sammenheng, og som utnytter enhver situasjon til å promotere sin egen politikk som sjelden ligner det partiet han representerer. At Venstre er for fri innvandring og åpne grenser, er noe de aldri blir konfrontert med, men når det gjelder å rakke ned på andre, er Raja raskt på pletten. Han kaller Kolbergs utspill en panisk reaksjon, og benytter Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som ”dokumentasjon”, idet PST skal ha sagt at de har ”god kontroll på det ekstremistiske islamistiske miljøet i Norge”. Han kunne jo lagt til at PST også sier det er økende.

Raja mener Ap legger seg opp Frp sin retorikk når det gjelder innvandrings- og integreringspolitikk, og viser blant annet til at Karita Bekkemellem (Ap) sammenlignet bruk av hijab med kjønnslemlestelse og har avvist å gå i dialog med radikale islamister i Norge. Bekkemellems ”sammenligning” mellom hijab og kjønnslemleste hadde derimot ingenting med handlingen å gjøre, men bakgrunnen for handlingen: Både hijab og kjønnslemleste blir benyttet for kontroll av kvinners seksualitet. Men for noen synes det uinteressant å få frem hva som var Karitas budskap. Raja har for lenge siden lagt Bekkemellem for hat, jamfør for eksempel hans gjentakende kritikk av henne i hans bok, noe som antakelig skyldes at hun i langt tid har hatt selvtillit nok til å motsi han. Dessuten er det vel langt flere som er enig enn uenig med Bekkemellem hva gjelder eventuell dialog med radikale islamister. Det finnes ulike former for dialog, men den dialog som legitimerer radikale islamister må unngås for enhver pris. Så kan jo selvsagt Venstre stå opp for en slik dialog, de vil sikkert vinne en del islamiststemmer på det, hvis de vil være bekjent av det.

Vi andre får jobbe for at alle i dette landet skal ha de samme muligheter og rettigheter, om de så er barn, kvinner og/eller muslimer, så får de som vil innta barrikadene for islamistene gjøre det, men da må de også tåle å bli motsagt uten å sutre som småbarn, innta offerrollen eller komme med indirekte trusler.