Islam

Aftenpostens redigeringsprosedyrer

Aftenposten fortsetter i god tro, for å si det slik, å slippe til stemmer som må kunne karakteriseres som å tilhøre ekstremfløyen. Interessant er det også at de redigerer innlegg på en slik måte at avsenderens budskap stilles i et straks mer flatterende lys. Spørsmålet er: Er slike redigeringsprosedyrer helt greit, eller er det med på å ”pynte på” både avsenderen og avsenderens budskap?

Rita Karlsen, HRS

Muhammed Ali Chisti, som på ”hatkonferansen” til Venstres Abid Rajas, holdt et innlegg som mange reagerte på, også vi i HRS, der vi tilkjennega vår reaksjon i kommentaren ”Legitimering av hat”, fikk den samme Christi til å reagere med at han blant annet sendte oss sin uredigerte versjon av sitt innlegg til Aftenposten.

Det interessante med dette er at vi også gis et innblikk i Aftenpostens ”redigeringsprosedyrer”. Nedenfor har vi sammenlignet Aftenpostens redigerte versjon og originalversjonen.

Fargekodene som benyttes er:

Gult = fjernet av AftenpostenTurkis = lagt til, rettet eller omskrevet av AftenpostenLilla = flyttet av Aftenposten

Vi har ikke markert skivefeilene som Aftenposten har rettet opp.

Aftenpostens redigerte versjon

Christis orginalversjon

Folk som kjenner meg vet at jeg er en ung gutt, født og oppvokst i Norge, og det var vel ingen av mine nærmeste og bekjente som kjente seg igjen i beskrivelsen av meg i mediene etter dialogmøtet om hat i Litteraturhuset sist søndag.

Jeg vil starte innleggget mitt med å presisere at jeg verken er terrorist, nynazizt, fundamentalist eller islamist. Folk som kjenner meg vet at jeg er en ung gutt, født og oppvokst i Norge , og det var vel ingen av mine nærmeste og bekjente som kjente seg igjen i beskrivelsen av meg i media. Videre vil jeg presisere at jeg er mot all form for vold,uansett hvem som er overgriperen eller offeret.

Hat.

Etter dialogmøtet ble jeg av VGs redaktør sammenlignet med nynazistene. Folk kom bort til meg etter møtet og spurte om jeg hadde noe imot dem, om jeg hatet dem. I aviser ble jeg karakterisert som terrorist, nynazist og islamist. Møteleder Abid Q. Raja ga mikrofonen til en gråtende 14-åring, som med skjelvende stemme sa han var redd meg. Det går rett hjem hos det norske folk.

Ingen aviser, med unntak av VG, snakket med meg etter at møtet var over. Hvordan kan de feilsitere meg slik at jeg blir fremstilt som en antisemitt og rasist?

Etter dialogmøtet på søndag ble jeg sammenlignet med nynazistene av vgs redaktør, noen kalte meg historieløst, andre kalte meg terrorist og fundamentalist. Folk kom direkte bort til meg etter møte og spurte om jeg hadde noe imot dem, om jeg hatet dem? Leser du i aviser blir jeg karaktrisert som terrorist, nynazizt og islamist. Det ble skapt en senarium av Raja, det å gi mikrofonen til en gråtende 15 åring, som sier at han er redd meg, med skjelvende stemme, går rett hjem hos det norske folk. Ingen aviser eller redaktører, med unntak av VG , snakket med meg etter at møtet var over.Hvordan kan de feilsitere meg på en slik måte at jeg blir fremstilt som en antisemitist og rasist?

Såre og krenke.

Jeg satt igjen med flere spørsmål enn svar etter dialogmøtet. Jeg er enda mer usikker etter å ha lest og hørt alt som er sagt og skrevet om meg. Hvorfor fikk jeg ikke svare for meg etter at jeg hadde fått syv-åtte spørsmål? Hva er hensikten med en slik form for dialog? Hvis Lars Gule kan såre og krenke i ytringsfrihetens navn, hvorfor kan ikke jeg?

Noe av det jeg sa på Litteraturhuset var ikke mine meninger, men det som ble ropt av over 200 personer under demonstrasjonene i Oslo. Er det ikke bedre at jeg kommer og taler deres sak enn at de skal bruke voldelige midler? Og hvorfor slipper ingen av dem til i avisene? Vi bor jo i et liberalt samfunn, der ytringsfrihet står sterkt.

Jeg satt igjen med flere spørsmål enn svar etter at dialogmøte var over. Jeg er enda mer usikker etter at jeg har lest og hørt alt det folk har sagt og skrevet om meg.Spørsmålet mitt er, hvorfor fikk ikke jeg svare for meg etter at jeg hadde fått 7-8 spørsmål , direkte rettet mot min personlighet?hvilken form for dialog er det?Hva er hensikten med en slik form for dialog, som skaper mer hat og misforstålelser enn at det er oppklarende. Hvis Lars Gule kan si at at han liker å såre og krenke i ytringsfrihetns navn, må også folk ha mot til å kunne høre andre. Det jeg sa var ikke mine meninger, det var over 200 som ropte det under demonstrasjonene? Er det ikke bedre at jeg kommer og taler deres sak enn at de skal bruke voldelige midler? Hvorfor slipper ingen av dem til i avsiene? Vi bor jo i et liberalt samfunn, der ytringsfrihet står sterkt.

Jeg gråt etter at alt dette var over. Hvem forsvarte min rett til å ytre meg? Hvem hadde forsvart meg dersom jeg hadde blitt fysisk angrepet? Raja reagerte da jeg på forrige dialogmøte avbrøt Lars Gule, men ingen reagerte da jeg ble kalt både det ene og det andre.

Jeg gråt etter at alt dette var over. Hvorfor det? Hvem forsvarte min rett til å ytre meg? Jeg ble beskyldt for å være mye rart, hva om jeg hadde blitt fysisk eller verbal angrepet?hvem hadde forsvart meg?Abid Raja reagrete da jeg på sist dialogmøte avbrøt Lars Gule, Ingen reagerte da jeg ble kalt det ene og det andre. Jeg ble brukt i en politisk kontekst.

Stilte spørsmål.

Jeg er imot all form for vold, uansett hvem som er overgriper eller offer. Koranen forteller at mennesker er like mye verdt. Profeten sa også at «Ingen araber er bedre enn ikke-araber og omvendt». Profeten var selv gift med en jødisk kvinne. Jeg har aldri påstått at jøder sto bak 11. september eller terrorhandlingen i Mumbai. Det var jo arabere og pakistanere som utføre selve angrepet. Jeg satte et spørsmålstegn ved Vestens fremstilling av disse angrepene. Hvorfor kan jeg ikke det?

Før jeg holdt talen min presiserte jeg to ting: 1. Jeg ville provosere i ytringsfrihetens navn. Det jeg skulle si er ikke nødvendigvis det jeg mener. 2. Overskriften var bestemt av Raja, jeg har ikke personlig noe imot homofile. Deres valg, deres handlinger, alle skal en gang svare for seg. Jeg har mer enn nok med å konsentrere meg om meg selv.

Jeg er verken farlig eller nynasist, alle mennesker er selvfølgelig like mye verdt, koranen sier det.Profeten sa også videre at «Ingen araber er bedre enn ikke- araber og omvendt. Dere alle mennesker er skapt fra Adam og Eva, dere alle er skapt av samme jord. profeten var selv gift med en jødisk kvinne. Jeg har aldri påstått at jøder stod bak 11 september eller terrorhandlingen i Mumbai. Det var jo arabere og pakistanere som utføre selve angrepet. Jeg satte et spørsmålstegn ved vestens fremstilling av disse angrepene. Hvorfor kan jeg ikke det? Som sagt står ytringsfriheten sterkt i Norge. Før jeg holdt talen min presierte jeg 2 ting veldig klart.1: Jeg ville provosere i ytringsfrihetens navn. Det jeg skulle si er nødvendigvis ikke alt det jeg mener. 2: Overskriften hadde Raja Bestemt, jeg har ikke noe personlig imot homfile. Deres valg, deres handlinger, alle skal en gang svare for seg. Jeg har mer enn nok med å konsentrere meg om meg selv.

Fredens religion.

Når det gjelder islam og jødedommen, må jeg beklage overfor alle som følte seg fornærmet eller krenket. Men sannheten er at faren min var Norges første imam, han var dialogens mann. Det er jeg også. Få vet mer islam enn meg, dessverre. Islam er fredens religion. Det vet alle som har studert religionen.

Når det gjelder Islam og jødedommen , må jeg bare si beklager til alle dem som følte seg fornærmet eller krenket, men sanheten er at faren min var norges første imam, han var dialogens mann, det er jeg også. Få vet mer Islam enn meg, desverre. Islam er fredens reliigion, helt klart. Det vet alle som har studert religionen. Ved flere ulike anledninger i livet viste Profet Muhammed at han er fredelig , konfliktløsende og setter tilgivelse høyt. Islam sier klart og tydelig at man ikke skal vende seg mot kvinner og barn i krig. Man skal ikke angripe minoriteter, og det er majoritetens oppgave å beskytte og ivareta minoritetens rettigheter.

En jøde kan være hyggelig og høflig. Mange jøder støtter ikke Israels rett til eksistens. Israel har ikke rett til å eksistere, i den form den er i dag. Det lille landet de fikk utdelt i 1948, er større enn noen gang. Selv etter Oslo-avtalen vokste jødiske bosetninger seg kraftig.

Likevel er det ikke å legge skjul på at det er mange former for jihad. Det å søke kunnskap er jihad, det å ta et oppgjør med seg selv, og frastå fra gale ting( som alkohol, annet synd) er den største form for jihad, men Koranen sier at de som dør i Guds sak , de dør ikke , de lever. Hva er å død i Guds sak? det å ta et oppgjør med ondskapen og undertrykkelsen. Profeten sa at om du ikke står opp mot undertrykkelsen og tyrannen er du en av overgriperne. Det var mange i litteraturhuset som oppfordret meg til å gjøre Sabr, være Tolmodig. for Koranen sier at i problemer og vanskelige tider bør man søke trøst i bønn og tålmodighet. Hva er tålmodighet? Hussain ( barnebarnet til Profeten) ofret jo livet sitt og familien sin i Karbala. Hvorfor det? Kunne ikke han bare sitte hjemme og gjøre sabr?Hussain stod opp mot tyrannen i sin tid. Han sloss for det som var rett, og ville ikke akseptere en tyrann som sin leder.Tålmodighet er viktig, men tålmodighet er ikke synonymt med passiv opptreden. Islam sier at man skal søke kunnskap, og stå opp mot ondskapen i sin tid. I alle tider har det vært uenigheter og krig mellom rett og galt, og denne kampen foregår også idag. Hvem er den onde? Hvem bestemmer hvem som skal være onde?Hvem setter kriterier for hva begrepet terrorist skal omfanges?

«Idag er Israel verdens mest barbariske og morderiske stat. De slakte sivile , kvinner, barn og eldre. De er nådelåse. Med tanke på historien så burde dem , av alle, ha oppført seg etter folkeretten og andre krigskonvensaskoner. Vi har blitt angrepet over alt, Afghanistan, Iraq, Palestina, Tsjesjetina, Bosnia. Er det rart at vi føler at det er en krig mot Islam som foregår? Jøder står i spissen for alt dette. Usa ble skapt for å skape sionisten Israel. De er et mindretall, likevell styrer de verden til de grgrader. Er det rettferdig? Er det represetativt? Idag bor det over 1 millard muslimer i verden, hvor mange muslimske land har vetorett i FN? INGEN. Hvis Abid Raja skal inn på stortinger for at han skal representere mangfoldet, Akhtar Chaudry skal representere pakistanere og innvandrere, hvem skal representere oss muslimer?Ingen, det er ingen som taler vår sak. Idag taler jeg saken for alel dem som iikke slipper til i avisene for deres meninger er for fundamentalistiske eller gammeldagse, idag taler jeg saken for dem som kanskje har masse kunnskap og masse på hjertet, men ern sjenerte eller mangler verbale ferdigheter. Idag taler jeg saken deres her, imorra vil min stemme bli våres stemme, og våres stemme skal høres i hver regjeringskontor, på hver debattforum og i hver eneste avis. Er dere med meg, i kampen mot undertrykkelsen og ondskapen? støtter dere meg i kampen mot tyrraniserte stater»Etter andre verdenskrig ble norske krigsveteraner spurt om deres forhold til jøder. De fleste var enig i at det som skjedde med jødene under krigen ikke var riktig, men å ha en jøde som nabo, det var uaktuell. Det som er et faktum er at det er vinnerne som skriver historien. Jøder var ofre i krigen, og de vant krigen. En jøde kan være hyggelig og høflig. For all del, mange jøder støtter ikke Israles rett til eksistesns. Israel har ikke rett til å eksistere, i den form den er idag. Det lille landet de fikk utdelt i 1948, er større enn noen gang. Selv etter Osloavtalen voskte jødiske bosetninger seg kraftig, det var en fredsavtale.

Blant de mektige.

Jøder er et veldig lite mindretall i verden. Likevel er det ikke å legge skjul på at de er blant de mektigste. Det er ikke galt å være mektig, men å misbruke sin makt, som staten Israel gjør, ty til ulovlige midler, bruke unødvendig militærmakt overfor sivile og oppføre seg på en arrogant og barbarisk måte strider mot Folkeretten og menneskerettighetene.

Det er hevet over enhver tvil at jøder er et mindretall i verden, et veldig liten mindretall. Likevel er det ikke å legge skjul på at de er blant de mektigste. Det er ikke galt å være mektig, men å misbruke sin makt , ty til ulovlige midler , bruke unødvendig millitærmakt ovenfor sivile, og oppføre seg på en arrogant og barbarisk måte strider mot folkeretten og menenskerettighetene. Under demonstasjonene i Oslo var jeg en av de emst aktive. Og hvorfor skal jeg ikke være det? Under demonstrasjonene ropte folk mye de hadde på hjertet, mye hadde lite mening, annet var lite gjennomtenkt, men likevel vard et følelser i sving.» Død over jøder», «idag er det dag for hevn» » , » Død over Israel» var diverse rop fra demonstrantene.»

Dolket meg i ryggen.

Det er underlig at ikke flere stiller spørsmål ved hvorfor jeg ikke fikk svare for meg. Odd Einar Dørum er en fornuftig mann. Jeg hadde en fin og oppklarende samtale med ham senere. Jonas Gahr Støre har jeg enorm respekt for, en klok mann med riktige holdninger.

Religionskritiker Lars Gule mente jeg burde ha sluppet til. Hvorfor ville ikke Raja det slik? Han dolket meg i ryggen. Han satte meg opp mot de andre. Det var han som ba meg fortelle hva som ble ropt under demonstrasjonene (blant annet «Død over jøder», «i dag er det dag for hevn», «Død over Israel»).

Jeg ønsket ikke selv å gjøre det. Raja lot meg bli narret, og lot meg ikke få svare for meg. Er dette dialog?

«Dette var en liten utdrag fra talen min. Videre vil jeg gjerne stille talen min til disposisjon, så folk kan lese hva jeg virkelig sa. At jeg skal bli skyteskiven p.g.a at jeg taler saken for mange andre er latterlig. Det er underlig at ikke flere setter spørsmål ved hvorfor jeg ikke fikk svare for meg.Odd einar dørum er en fornuftig mann. Jeg hadde en fin og oppklarende samtale med han senere. Jonas Gahr støre har jeg enormt respekt for, en klok mannn med riktige holdninger.Religionskritiker Lars Gule mente til og med at jeg burde ha sluppet til. Spørsmålet er , hvorfor ville ikke Raja det slik? Kan det ligge en politisk motiv bak dette?Jeg ble dolket i ryggen av Abid. Han satte meg opp mot de andre. Det var han som ba meg fortelle hva som ble ropt under demonstrasjonene, jeg ville IKKE det. Han gav mikrofonen til en 15 år gammel vettskremt jødisk gutt. Hna gråt, tårer går rett hjem hos det norske folk. Han lot meg bli narret, og lot ikke engang meg svare for meg. Urettferdig?Dialog? Raja er direkte feig når han får meg til framstå som THE BAD GUY inne der. Jeg var aleine, hjelepløs, og måtte bare høre det ene personangrepet etter det andre, med Raja som stod der og krydret på det hele. Forkastelig og mobbing!!!!

Det kan vel ikke underslås at disse to versjonene gir et forskjellig bilde?

Aftenposten.no lot også den samme Christi i dag stille opp til nettdebatt.