Politikk

USA inn i forarbeidet til Durban II

USA har skiftet taktikk i forhold til FNs menneskerettighetsråd sin omstridte rasismekonferanse i Genève i april, også kalt Durban II – konferansen. De har nå bestemt seg for at de vil være med å planlegge konferansen, men de har enda ikke bestemt seg for om de vil boikotte selve konferansen.

Rita Karlsen, HRS

Bråket rundt FNs menneskerettighetsråd sin forestående Durban II – konferansen har ført til at flere land teller på knappene om de ønsker å delta. Norge, som nå søker om plass i rådet, har i liten grad viet problemene i dette rådet noen offentlig oppmerksomhet, hvis vi da ser bort fra at utenriksminister Jonas Gahr Støre har fortalt oss den beste strategien nok er å delta på konferansen.

Nå har derimot USA valgt en annen interessant strategi. De har valgt å delta i forarbeidet, og så deretter ta stilling til om de også skal være deltakere på konferansen, melder Kristelig Dagblad.dk. USAs regjering, med president Barack Obama i spissen, har i siste øyeblikk vedtatt å sende en delegasjon til det pågående planleggingsmøtet i forbindelse med Durban II – konferansen. I en pressemelding skriver den amerikanske regjeringen at de enda ikke har tatt noen offisiell beslutning om deltakelse på konferansen, og at de fortsatt vurderer boikott på grunn av at en rekke muslimske land fastholder en usaklig kritikk av Israel, utelatelsen av kritikk av menneskerettighetsbrudd i en rekke land, samt ideen om at kritikk av religioner skal defineres til å være brudd på menneskerettighetene.

Obamas dialogstrategi er således å påvirke konferansen agenda. Ifølge Kristelig Dagblad heter det i pressemeldingen fra Det Hvite Hus:

”Dette er den første mulighet regjerijngen har for å gå i dialog om konferansen, og den amerikanske regjeringen har tenkt å forsøke og få endret den retning som konferansens forberedelser har tatt så langt.”

Canada og Israel har allerede besluttet å boikotte konferansen, og USA utsettes nå for kritikk av Durban II – motstanderne for å delta på forarbeidet.

Anne Bayefsky, leder av orgnisasjonen Eye On UN, tviler på at den amerikanske regjering kan endre dagsorden på konferansen, som etter hennes vurdering handler om tre ting:

– En jødisk stat sidestilles med rasisme. Israel er skyldig i apartheidpolitikk, og det historiske faktum at en tredjedel av alle jøder ble utryddet under 2.verdenskrig er nå et åpent spørsmål, sier Bayefsky.

Hum mener videre at president Obamas deltakelse på Durban II vil være en av hans store prøver på den internasjonale scene.

– Hvis Obama bestemmer seg for å delta på konferansen, vil det gå ut over de amerikanske verdier. Hvis USA ikke deltar, vil den amerikanske presidenten være med å marginalisere seg selv overfor Europa og en rekke arabiske land på et meget tidlig tidspunkt på posten som president, sier Bayefsky.

Mye tyder på at Durban II – konferansen kan bli et vendepunkt både for det ene og det andre, forhåpentligvis går det i riktig retning. Skjønt, jeg har mine tvil. Vi er jo ikke akkurat forvent med prinsippfaste politikere, i alle fall ikke i Europa.