Forskjellsbehandling og diskriminering

Svært kritikkverdig

Ambulansesjåførene i Sofienbergparken diskriminerte ikke på bakgrunn av etnisitet eller hudfarge, mener Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemda retter også sterk kritikk til likestillings- og diskrimineringsombudet Beate Gangås.

Rita Karlsen, HRS

Ambulansesjåfør Erik Schjenken sier til P4 at han opplever frikjennelsen også i Likestillings- og diskrimineringsnemnda som ”ubeskrivelig godt”, rett og slett ”sinnssykt deilig”.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda kommer med full frikjennelse av ambulansesjåførene, og konkluderer med at Ali Farah ikke ble diskriminert på grunn av hudfarge da de forlot ham hardt skadd i Sofienbergparken i Oslo i august 2007.

Nemnda har dermed omgjort det fordomsfulle vedtaket til Likestillings- og diskrimineringsombudet, for de mente at det var ambulansesjåførene som var forutinntatt i forhold til Farahs etniske bakgrunn. Og ikke nok med at ombudet iversatte ”granskningen” på eget initiativ, men konklusjonen ble dertil trukket uten å snakke med ambulansesjåførene. Schjenken sier ombudets rasismekonklusjon nesten tok knekken på ham.

– Å leve med et sånt stempel har ødelagt helsen min, og også helsen til de rundt meg. Det har vært et sammenhengende helvete, sier Schjenken til P4.

Også Statens helsetilsyn og Helsepersonellnemnda har tidligere kommet til at ambulansesjåførene ikke handlet rasistisk.

Schjenken sier han nå føler seg renvasket for disse anklagene, selv om han innrømmer seg litt bitter over det han har vært gjennom. Han har også klaget fire statsråder inn for Sivilombudmannen, fordi han mener de stemplet ham som rasist i ukene etter hendelsen. Dette er SVs Kristin Halvorsen (finansminister), Aps Sylvia Brustad (daværende helseminister), Bjarne Håkon Hanssen (daværende integreringsminister) og Manuela Ramin Osmundsen (daværende barne- og likestillingsminister). I tillegg er KrF-leder Dagfinn Høybråthen innklaget.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som behandler klager på Likestillingsombudets uttalelser og vedtak, tar i bruk sterke ord når de kritiserer dette.

«Nemnda finner det svært kritikkverdig at Ombudet kom med en slik uttalelse uten at de personene uttalelsen var rettet mot hadde blitt hørt.»

Videre konkluderes det med at Farah ikke ble utsatt for rasisme.

«Nemndas konklusjon er derfor at Ullevål universitetssykehus v/ambulansearbeiderne ikke forskjellsbehandlet Ali Farah i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet eller hudfarge i diskrimineringsloven § 4. Vedtaket er enstemmig.»

Da blir det jo ekstra spennende å se hvordan de innklagde statsrådene og KrF-lederen vil klare seg. Men der skjer det vel ingenting før etter valget?