Religiøse og politiske symboler

Nå får det pindadø være nok –

…som en tidligere LO-leder ville uttalt det. Ikke bare gjennomfører vår justisminister et vedtak som ikke har politisk forankring, som ikke følger forventet saksgang, og som Norges befolkning ikke vil ha, men nå viser det seg at han ikke kjente til hva eget departement gjennomførte. Hans nærmeste medarbeidere i Justisdepartementet skal ha ordnet vedtaket bak statsrådens rygg. Statssekretær Astri Aas-Hanssen og politisk rådgiver Hadia Tajik har visstnok funnet hverandre. Noe lyder mistenkelig kjent…. Ikke minst ”Ingen kommentar”.

Rita Karlsen, HRS

NRK har avdekket at ”noe” har foregått i hijab-saken. Noe uregelmessig. Og her er de mest sentrale sine kommentarer umiddelbart etter avsløringen:

Justisminister Knut Storberget: ”Dette har jeg ingen kommentar til.”

Statssekretær Astri Aas-Hansen: ”Dette har jeg ingen kommentar til.”

Politisk rådgiver Hadia Tajik: Gjør seg utilgjengelig for NRK, som vel er den pausen man tillater seg når man må oppsøke råd hos noen med mer politisk erfaring enn hva man selv innehar som politisk rådgiver, og sier senere til NTB: ”Dette har jeg ingen kommentar til.”

Å bli avslørt for å prøve å tilsløre det norske politiet, det må være pinlig det. Ellers: Ingen kommentar.

( … men nå har jeg snakket med noe … nei, jeg sier ikke hvem, … men dette har jeg ment hele tiden … )

Sitat fra meg følger:

Beslutningen om å godta forslaget fra Politidirektoratet ble gjort ut fra presedens ut fra lignende saker man hadde hatt i departementet, for eksempel relatert til Tollvesenet. Det ble også innhentet erfaringer ervervet i Forsvarsdepartementet, da de innførte en lignende praksis i 1992. Alltids begrenset til førstegangstjenesten, men siden førstegangstjeneste ikke finnes i politiet, fant man det hensiktsmessig å gjennomføre en generell uniformsreglementsendring. Slik sett var det ingenting som skulle tilsi at den presedens som er lagt på området fra den norske stat, skulle fravikes i denne saken. Vi var også kjent med at ordningen var innført i Sverige og Storbritannia, uten noen som helst offentlige reaksjoner. Ja, ikke engang reaksjoner fra dem det angikk, da bare et forsvinnende mindretall har tatt i bruk denne muligheten. I ettertid ser man selvsagt at den øverste politiske ledelse, representert ved statsråden, skulle vært løpende orientert om de vurderinger og beslutninger som ble tatt, hvilket man tar til etterretning. Samtidig må alle være tilfreds med at saken nå får den behandling den fortjener, og at alle impliserte parter, og andre, blir hørt. Fremtidig vedtak vil således være forankret i det vi mente opprinnelig, men med de øvriges vurderinger vedlagt, hvis ikke media innen den tid avdekker at vår fremgangsmåte ikke støttes opp av vårt folkestyre. Men det må justisminister Storberget svare på, kanskje med bistand fra statsminister Stoltenberg. Klem fra Astri etter råd fra Hadia.

Sitat fra meg slutt.