Religiøse og politiske symboler

Likestiller hijab med kjønnslemlestelse

Tidligere barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) mener at i bunn og grunn kan hijab sidestilles med kjønnslemlestelse. Det har hun i bunn og grunn helt rett i.

Rita Karlsen, HRS

Det skal være i kveldens sending av Studio 5 på kanal FEM at Karita Bekkemellem (Ap) sidestiller hijab og kjønnslemlestelse. Men hennes sammenligning har lite å gjøre med at hun synes ”det er forferdelig” at jenter lemlestet og at jenter bruker hijab, slik en kan tro når en leser Dagbladet.no’s gjengivelse.

Nei, sidestillingen handler om hijab og kjønnslemlestelse har samme budskap: kvinner skal skjule sin skjønnhet for å ikke friste menn seksuelt, og jenter skal lemlestes for seksuell kontroll. Så i prinsippet har Bekkemellem forstått hva dette handler, men mens hijaben bare skjuler, så er lemlesting en fjerning, hvilket gir ulike konsekvenser for dem det gjelder og dem som utfører. Så vidt meg bekjent er det heller ikke er lov i Norge å tvinge noen til å bruke hijab.

– Kjønnslemlestelse er selvfølgelig det groveste og får helt andre konsekvenser for kvinnene som utsettes for det, men til syvende og sist handler det om det samme. Jeg bruker sammenligningen fordi både hijab og kjønnslemlestelse handler om at menn ønsker å sette begrensninger på kvinner. Vi må være uredde og tørre å sette grenser for hva som er akseptabelt i dagens samfunn, sier Bekkemellem til Dagbladet.no.

Kveldens debatt skal visstnok raskt nå kokepunktet, hvilket jeg anser som rimelig all den tid Martine Aurdal, dertil ”feminist” og Dagblad-ansatt, synes det er ”hårreisende” å sammenlikne hijab og kjønnslemlestelse. Aurdal har jo nærmest gjort det til en vane å hyle frenetisk når hun er uenig, men i bunn og grunn synes det å handle om økt støynivå over noe hun ikke forstår.

Vi får se på kanal FEM Studio 5 kl. 21:30
Og hvem tror dere Martine Aurdal «spiller på lag med» ? Jo, selvsagt: hijabens store forkjemper, nemlig Muhammad Usman Rana. Han raser på VG Nett, hvor han mener sammenligningen er «pervers». Han krever at Arbeiderpartiet fordømmer Bekkemellem. For Rana anser dette som et uttrykk for et hatefullt forhold til islam og norske muslimer. Bekkemellem sier derimot at hun lever godt med kritikken og oppfordringen om fordømmelse fra Usman Rana.

– Det er helt tydelig at en har pirket borti noe som er sårt for enkelte, sier Bekkemellem til VG Nett og gjentar påstanden om at hijab i likhet med omskjæring er et virkemiddel for å holde kvinner nede.