Kjønnslemlestelse

KrF-kvinnene støtter Høybråtens kamp mot kjønnslemlestelse

KrF-lederen Dagfinn Høybråten får støtte av KrF Kvinners sentralstyre i utspillet om obligatorisk underlivsundersøkelse av jenter. Nå har KrF endelig våknet opp.

Rita Karlsen, HRS

Forrige helg gjorde KrF-lederen Dagfinn Høybråten det klart at han har snudd i spørsmålet om underlivsundersøkelse av også jenters underliv ved helsekontroller. Utspillet fra Høybråten viser at dette er en politiker med høy integritet. Man kan være enig eller uenig med han, men han tør i alle fall å tone flagg.

Spørsmålet om underlivsundersøkelse som ledd i kampen mot kjønnslemlestelse, har over lang tid vært et svært så kontroversielt forslag, som KrF, også i regjering, har vært sterkt imot. Derfor er det ekstra gledelig at Høybråten har gjort seg opp sin egen mening, for er det en ting som er sikkert, så er det at debatten om slike helseundersøkelser har vært svært så useriøs. Heller ikke politisert og dertil dårlig forskning har bidratt særlig positivt. I regjeringen har det også i lang tid rådet stor uenighet om underlivsundersøkelser, og når de så endelig skulle komme med et helsetilbud av jentebarns underliv så klarte de ikke selv å forklare hva tilbudet besto av.

Det er enda mer gledelig at KrF Kvinners sentralstyre i dag kom med en uttalelse som støtter Høybråtens utspill om obligatorisk underlivsundersøkelse av jenter i innvandrermiljø for å unngå omskjæring. I uttalelsen, referert fra Dagen Magazinet, heter det at «kjønnslemlestelse er et så alvorlig overgrep at det må settes inn betydelig merinnsats for å avverge at slike overgrep skjer mot jenter bosatt i Norge. Selv om foreldre kan oppleve det som diskriminerende, uberettiget og nedverdigende, er hensynet til jentenes helse enda viktigere.»»Omskjæring av jenter fører til akutt helsefare. Det kan oppstå blødninger, infeksjoner, sjokk, ekstrem smerter og død. Mange får store psykiske plager i tillegg til fysiske problemer. Ved om¬skjæring mister jentene ikke bare evnen til å ha et godt seksualliv og normale fødsler, men selv normal vannlating kan hindres. Det er helt uakseptabelt å utsette jenter med minoritets¬bakgrunn for slike ekstreme lidelser. Derfor må det offentlige gjennomføre undersøkelser som avskrekker foreldrene mot å foreta slike overgrep.»KrF-kvinnene sier videre at kjønnslemlestelse må straffes med langvarig fengselsstraff.

Gratulerer KrF!