Religiøse og politiske symboler

KKK tar hijab-saken

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité besluttet i dag å forfølge hijab-sakens håndtering av regjeringen. De sendte i dag brev både til justisminister Storberget og statsminister Stoltenberg. Blir dem ikke fornøyd med svarene, kan det ende med åpen høring i komiteen.

Rita Karlsen, HRS

Det skal være tre av kontroll- og konstitusjonskomiteens (KKK) ni medlemmer som stemte for å sende brev til justisministeren og statsministeren, der de ber om en redegjørelse for saken. De tre er Per-Kristian Foss (H), Carl I. Hagen og Lodve Solholm, begge FrP. Til Aftenposten.no sier Foss at det de ønsker svar på er når justisminister Storberget snakket sant; da han først kommenterte forslaget, eller da han på pressekonferansen den 20.februar sa at han ikke hadde konkludert den 4. februar. Statsminister Stoltenberg vil bli konfrontert med at han to dager før pressekonferansen, der hijab-forslaget ble lagt dødt, sto i Stortingets spørretime og sa at det var behov for en bred, offentlig debatt.

De øvrige medlemmene i KKK mener derimot ikke at saken er noe for komiteen. Ola T. Lånke (KrF) mener at hijab-saken ikke er et konstitusjonelt spørsmål, og det vil trekke komiteens arbeid ned hvis de jobber videre med den. Samtidig legger han til at det er klart at regjeringen har rotet i denne saken. Svein Roald Hansen (Ap) mener at hva som er skjedd intern er uinteressant for Stortinget så lenge det er ministeren som er ansvarlig. Hansen blir ikke konfrontert på hvordan han mener at noe ansvar er tatt i saken.

Rett etter KKKs møte i dag skal brevene til henholdsvis justisministeren og statsministeren ha blitt sendt.

Spørsmålene til justisminister Storberget er blant annet knyttet til at da det ble gitt feilaktige opplysninger på departementets hjemmeside den 4.februar; hvorfor ble ikke da dette beordret fjernet øyeblikkelig med begrunnelse om at det var gjort en feil? Komiteen vil også vite hvorfor Storberget i to uker aktivt forsvarte en sak hvor han faktisk ikke hadde konkludert. Videre vil komiteen gjerne ha en oversikt over prosessen i saken etter at PODs anbefaling ble mottatt i departementet medio november 2008. Nettopp prosessen har Storberget nektet å si noe om, bare at han ”tar ansvar”. Komiteen vil dessuten vite om det var en byråkrat eller noen i politisk ledelse som sto bak den såkalte ”tabben” med publisering av et ikke vedtatt vedtak. Siste spørsmål til justisministeren omhandler ”den planlagte høringen og den grundige saksbehandlingen” som statsministeren annonserte i Stortingets spontanspørretime 18.februar; var dette forankret i regjeringsbehandling?

Spørsmålene til statsminister Stoltenberg starter der de avslutter hos justisministeren. Komiteen ønsker at statsministeren skal svare på hvilken ”grundig og ordentlig saksbehandling” regjeringen har gjennomført på de om lag 50 timene det gikk mellom at statsministeren sa dette i spørretimen 18.februar til forslaget ble trukket 20.februar. Videre vil komiteen vite om en saksbehandling innenfor 50 timer kan defineres som ”grundig og ordentlig saksbehandling”, og hvor lang til statsministeren ellers vil mene kvalifiserer til et slikt utsagn.

Brevene er tilgjengelig blant annet hos Aftenposten.no