Religiøse og politiske symboler

Hvem skal ut?

Regjeringens behandling av hijab-saken synes å bli en ut-sak. Men hvem skal ut? Justisminister Storberget, statssekretær Aas-Hansen og/eller politisk rådgiver Tajik eventuelt politidirektør Killengreen? Og så kommer neste ut-problem: Hvordan få hijab-saken ut av den politiske agenda? Ja, det er vel ikke å undre seg over at Nytt På Nytt er et slik parodisk morsomt program.

Rita Karlsen, HRS

Hijab-saken har uten tvil utviklet seg til å bli en krise. En krise for regjeringens politikk og en krise for en rekke av de impliserte parter.

Etter at NRK i går kveld avslørte at justisminister Knut Storberget ikke kjent til hans eget departementets beslutning om å tillate hijab til uniformen, men at det var statssekretær Astri Aas-Hansen og politisk rådgiver Hadia Tajik sitt elendige politiske håndverk, er kritikken mot Storberget nådeløs. Spesielt slår Høyre og Frp på stortromma: I VG Nett krever de en skikkelig oppvask i justisdepartementet, fremført av de justispolitiske talsmennene André Oktay Dahl (H) og Jan Arild Ellingsen (Frp).

– Dette er veldig spesielt. Knut Storberget bør gjennomføre en skikkelig oppstrammer av embetsverk og underliggende etater. Det holder ikke mål at han ikke visste om dette, sier Oktay Dahl til VG.

Ellingsen uttrykker sin støtte i samme avis: – For det første, hvis saken er korrekt, må justisministeren vurdere om han kan fortsette. Hvis departementet drives uten statsrådens viten og styring, er det jo ikke bruk for han. For det andre, hvis statsråden har kolleger som tar seg til rette på dette viset, må han fjerne dem umiddelbart. Dette vitner om en selvtillit blant rådgiverne hans som er større enn forstanden.

Oktay Dahl mener at den manglende orienteringen til justisministeren er nok et bevis på at han ikke har tilstrekkelig autoritet i egen sektor eller egen regjering.

– Jeg håper ikke dette er en bortforklaring, at justisministeren ikke skylder på andre. Det sier noe om respekten for lederen av justisdepartementet, at statssekretærene opererer på tvers av statsråden. Sammen med blasfemi-paragrafen og politikrisen gjør dette at jeg nok en gang må si at Storberget må gå av, sier Dahl.– Tror du statssekretærene kan ha undervurdert sprengkraften i hijab-vedtaket?– Hvis de har undervurdert dette, er det dobbel grunn til å fjerne dem. Hvis man sitter i en sånn posisjon og ikke skjønner sprengkraften i dette, egner de seg ikke i slike posisjoner. Dette fremstår for meg som direkte illojalt og horribelt gjort overfor statsråden, sier Frps justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen. Oktay Dahl mener det er helt tydelig at statssekretærene (antar at det her menes statssekretæren og politisk rådgiver, min anm.) har undervurdert sprengkraften i hijab-vedtaket.- Man kan ikke ha statssekretærer som håndterer på bakrommet og finner på ting på egenhånd uten å klarere med noen over seg eller har ryggdekning i Stortinget. Hvis ikke justisministeren går, bør han vurdere om statssekretærene må gå, sier André Oktay Dahl til VG Nett.

Men VG får ingen kommentarer fra Arbeiderpartiet, og i alle fall ikke fra statssekretær Astri Aas-Hansen eller politisk rådgiver Hadia Tajik, sistnevnte (en rogalending) som dertil overtok 6.plassen til Saera Khan på Oslo Ap’s stortingsliste. Men spørsmålet er vel om det ikke er bedre å ha en som har en personlig last til å bli spådd, enn en som bidrar til å kuppe beslutninger, som Dagbladet.no uttrykker det. Khan innså i alle fall at det var best å fortelle sannheten og således satse på å bli tilgitt, som jeg tror det norske folk ikke har så store problemer med, enn å gjemme seg bort. For om det ikke er verre enn å lyve, så står det ingen respekt at politisk ledelse i et departement over tid avspiser media med ”Ingen kommentar”. Da lukter det bare nye ”strategimøter” bak lukkede dører, av typen ”Hvordan skal vi best beskytte oss nå?”.

Det vil i så fall ikke være så ulikt møter som allerede har funnet sted om saken. Ifølge en rekke aviser skal flere sentrale politikere ha vært på et omstridte hijab-møtet i Justisdepartementet (JD) 6. februar, altså to dager etter at ”vedtaket” om hijab i politiet var gjort kjent på JDs hjemmesider. På dette møtet skal statssekretær Astri Aas-Hansen og politisk rådgiver Hadia Tajik vært tilstede, samt andre sentrale i politikere i Ap på innvandringsfeltet, som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Libe Rieber-Mohn, innvandringspolitisk talsmann Arild Stokkan Grande, kommunalkomiteens leder Tore Hagebakken, samt Saera Khan, Anne Marit Bjørnflaten og Ingrid Hegge fra justiskomiteen, i tillegg til representanter fra SV og Sp. Flere av disse skal ha vært sterke motstandere av hijab-forslaget. Knut Storberget var ikke tilstede.

– Astrid Aas-Hansen og Hadia Tajik framstilte det som at hijab-forslaget var forankret i ledelsen i Justisdepartementet og hos Storberget selv, sier en kilde som var tilstede på møtet til Dagbladet.no.

På møtet ble det visstnok ikke informert om at Storberget ikke visste om det skandaløse vedtaket om å følge Politidirektoratets, ved politidirektør Ingelin Killengreen’s, innstilling.

En av møtedeltaker sier til Dagbladet.no at når en nå ser tilbake på notatet og møtet som fulgte, er det som «et kuppforsøk» der krefter i partiet og regjeringen forsøker å vinne gjennom en sak, før den har vært oppe til en bred debatt.

– Det må være et kuppforsøk, sier politikeren, som ønsker å være anonym, til Dagbladet.no.

Nå når kupp-planene synes avdekket, er det store spørsmålet hvem som må stå til ansvar. Det blir kanskje som i Nytt På Nytt – noen må ut. Men langt verre blir det å fa saken ut av den politiske agenda. For man vet man har en krise, når en ikke kan si: – La oss bare glemme hele greia…!