Religiøse og politiske symboler

96 % i politiet sier nei til hijab

En spørreundersøkelse utført av NRK avdekker at et overveldende flertall på 96 % av de politiansatte ikke vil tillate bruk av hijab i politiet. Leder av Politiets fellesforbund, Arne Johannessen, er glad for støtten i egne rekker, men sier samtidig at det også er viktig at andre får si sin mening om at politiuniformen skal åpne for bruk av hijab og andre religiøse symboler. Dette fordi det er viktig at politiet har tillit i befolkningen.

Rita Karlsen, HRS

Det er vel ingen lesere av rights.no som ikke har fått med seg at HRS ikke ønsker at hijab eller andre religiøse, eventuelt politiske eller andre, symboler skal tillates til politiuniformen. Slik sett er vi, som leder Arne Johannessen av Politiets fellesforbund, politiets egen fagorganisasjon, glad for at hele 96 % av de politiansatte heller ikke ønsker hijab i politiet.

Johannessen mener dette viser at de ansatte i politiet har en felles prinsipiell oppfatning av uniformen som lik for alle.

– Vi har én uniform, og svarene i denne undersøkelsen viser at det er det klare synspunktet fra de som jobber i norsk politi, sier Johannessen til NRK.no.

Johannessen påpeker videre at selv om å ikke slippe til hijab har støtte fra mange i sektoren, så er det ikke bare folk i politiets rekker som skal høres.

– Samfunnet som helhet må få mulighet til å komme med innspill i denne saken, ikke bare politiet. Vi som jobber i politiet er avhengige av tillitt fra hele samfunnet, og da må alle føle at de blir hørt i en slik prosess, sier Johannessen.

NRKs spørreundersøkelse ble sendt på e-post til alle ansatte i politiet, det vil si om lag 8 000 personer. 2 166 av dem som mottok e-posten svarte, hvilket utgjør ca. 30 % av utvalget. På spørsmål om det bør være tillatt å bruke hijab i politiet, svarer hele 96,3 % nei, bare 2,3 % sier ja, mens bare 1,4 % sier vet ikke. Dette er en sjelden klar holdning til et spørsmål av prinsipiell karakter.

Et stort flertall, 88,6 %, av dem som sier nei, begrunner dette med at prinsippet om symbolfri uniform/nøytralt politi er så viktig at det bør stå over andre hensyn. 2,1 % begrunner sitt nei med at hijab er ødeleggende for tanken om ett politi for alle, 1,9 % mener hijaben vil gjøre det praktiske politiarbeidet vanskeligere, i konfliktsituasjoner med andre religiøse grupper, mens 1,6 % mener at hijab symboliserer noe politiet ikke ønsker å symbolisere, og 1,6 % begrunner det med at hijab er et symbol for islamisering av det norske samfunnet.

Johannesen mener at det viser en felles forståelse i politiet av hva uniformen symboliserer.

– Dette er et tydelig prinsipielt syn om at politiet er likt, ett politikorps for alle er signalet, sier han.