Innvandring

Tollerne kan bare vinke inn asylsøkere

Mens Regjeringen prøver å få kontroll med den stadig økende asyltilstrømningen til Norge, må tollerne bare vinke dem inn - enten de kommer med buss eller taxi. Politiet har ikke kapasitet til å rykke ut. I tillegg arbeider EU med det de kaller ”å jevne ut asyltilstrømingen”, slik at asylsøkere skal slippe å bli returnert til belastede og strenge land som Hellas, Kypros og Malta. Samtidig fremkommer det i en undersøkelse at halvparten av unge menn fra Nigeria vil dra illegalt til Europa.

Rita Karlsen, HRS

Kontrollen med innvandringen til Norge synes å være en saga blott. Innen oktober i år hadde UDI fått inn 11 508 søknader om asyl. For samme periode i fjor var tallet 5 044. Et annet spørsmål er derimot hvor mange som kommer, men som går under jorden i stedet for å henvende seg til myndighetene.

I dag fremkommer det i Fredrikstad Blad at nesten daglig får utlendinger fritt leide inn i Norge. Politiet rykker ikke ut når tollvesenet på Svinesund stanser folk i kontroller.

– Det skjer nesten aldri at vi rykker ut på slike meldinger, bekrefter leder Runar Arnesen i Politiet Fellesforbund Østfold, om tilfeller som klassifiseres som såkalte utlendingssaker, som legger til at det er de tilbakemeldingene han får fra operasjonssentralen.

Ifølge fagforeningslederen skjer det nærmest daglig at slike meldinger avvises, og nylig skal tollerne ved Svinesund ha vært nødt til å la 11 papirløse reisende fortsette inn i Norge – i løpet av én helg. Årsaken er bemanningssituasjonen og at tjenestemennene ikke lenger lar seg kalle ut på overtid.

Det eneste tollerne kan gjøre er å gi dem ”en lapp i hånden med adressen til politiets utlendingskontor i Oslo”.

Kontorsjef Wenche Fredriksen ved Svinesund Tollsted bekrefter at de ikke har andre muligheter når politiet ikke kommer. Hun påpeker at de fleste som blir stanset har en eller annen form for papirer – noen ekte og noen falske, mens andre er helt uten.

En populær reisemåte skal være Säfflebussen over Svinesund. Men de kan like gjerne komme i taxi. Ifølge NRK.no kom det en taxi fra Göteborg ved tretiden natt til i dag. I bilen satt seks asylsøkere fra Afghanistan. Sjåføren, en svensk statsborger i 30-årene, mistenkes for å være menneskesmugler, og ble sendt til politiet i Halden. Afghanerne ble sendt til politiets utlendingskontor i Oslo. Når politiet ikke kan følge opp og tollerne må slippe de reisende inn i landet, er det ingen som har kontroll med hvem de er eller hvor de tar veien.

I tillegg mener tollerne at det er grunn til å tro at de som kommer har bodd i Sverige eller Danmark, eventuelt andre land, og at de gjerne har fått avslag på søknader om opphold der eller i andre Schengen-land.

– Det er svært uheldig hvis det etablerer seg en kultur at det fins en slik mulighet, mener Fredriksen ved Svinesundtollen.

Bedre blir det neppe av at EU-kommisjonen nå vil ha nye asylregler. Her heter det at de vil ”sikre en mer rettferdig fordeling og behandling av asylsøkere”. Det kan bety en opphevelse av den såkalte ”førstelandsregelen” innenfor en gitt tidsperiode. Førstegangsregelen innebærer at mennesker som flykter til EU-land, eller land som er medlem av EØS, må søke om asyl i det første medlemslandet de kommer til. Reiser de videre til et annet medlemsland, blir de automatisk sendt tilbake til det første.

Men ifølge EUs justiskommissær Jacques Barrot er forholdene for asylsøkere altfor dårlige i flere land, noe som har medført kritikk fra både FN, EU-parlamentet og ulike menneskerettighetsgrupper. Barrot mener det særlig er land som har en høy tilstrømning av asylsøkere, som Hellas, Kypros og Malta, som ”sliter med å tilby asylsøkere verdige kår”. EU-kommisjonen skal ha gjennomgått asylreglene og presenterte i går flere forslag til forbedringer. Et av forslagene er å oppheve førstelandsregelen i seks måneder når det gjelder hardt belastede medlemsland, slik at det ikke blir mulig å sende asylsøkere tilbake dit. Dette mener justiskommissær Barrot vil bidra til å utjevne asylbyrdene. Han hevder at det er en klar urettferdig situasjon mellom medlemslandene, samtidig som et er urettferdig overfor asylsøkerne, som har ulik sjanse for å få opphold i de forskjellige landene. Barrot vil opprette et felles asylkontor for hele EU.

EU-kommisjonen foreslår også å gi asylsøkere utvidede rettigheter. Blant annet foreslår kommisjonen å endre reglene for familiegjenforening, gi asylsøkere rett til arbeid etter et halvt år og gi asylbarn bedre rettigheter. Forslaget skal til behandling i EU-parlamentet og de enkelte medlemsland, en prosess som er ventet å ta rundt to år, melder ulike nyhetsbyråer.

I fjor skal om lag 220 000 personer søkt asyl i EU-land, hvilket da ikke omhandler dem som er i Europa illegalt. En fersk undersøkelse fra Nigeria viser at både andelen asylsøkere og illegale innvandrere kan forventes å bli betraktelig høyere. Her fremkommer det at halvparten (49,5 %) av Algeries unge menn ønsker å emigrere illegalt til Europa, melder Herald Tribune. Så langt i år har mer enn 28 000 kommet til Lampedusa-øyene utenfor Sicilia, mot i overkant av 12 000 i fjor. Bare fredag kom det 600 personer.