Terrorisme og ekstremisme

Politisk motivert vold

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) herjer ekstremister på Internett. Forherligelsen av vold er påtakelig, og deler av det ekstreme islamistiske miljøet i Norge er aktive. ”Nyheten” bør ikke overraske, for allerede i årets trusselvurdering fra PST, levert på nyåret, ble det slått fast at antall radikaliserte personer i Norge øker, som igjen øker sannsynligheten for trusselaktører kan reise til konfliktområder, ha opphold i treningsleire, delta i jihad - eller i verste fall støtte eller delta i terrorhandlinger i Norge. Det ble videre slått fast at politisk motivert vold utøvet av aktører som er inspirert av ekstrem islamisme vil representere en vesentlig utfordring for Norge i de kommende årene.

Rita Karlsen, HRS

Hver år utarbeider Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en trusselvurdering med beskrivelser innenfor sine ansvarsområder. Trusselvurderingen er gradert, og blir oversendt til Justisdepartementet, mens en ugradert versjon blir gjort tilgjengelig for offentligheten. Årets trusselvurdering var ikke lystig lesning, ikke minst relatert til økningen og forherligelsen av politisk motivert vold. PST var også relativt klar i talen hva gjaldt økt frykt for muslimsk terrorisme. PST påpekte at ekstrem islamistisk terrorisme er grenseoverskridende og at utviklingstrekk i Europa også påvirker situasjonen her i landet. Hovedtyngden av den ekstreme islamistiske aktiviteten i Norge mente PST knytter seg til støttevirksomhet, da stort sett i form av pengeoverføringer til ekstremister i utlandet, men at det også foreligger indikasjoner på økende radikalisering i Norge. Denne økte radikaliseringen i Norge gjør ifølge PST det nasjonale trusselbildet mer uforutsigbart. Erfaringer fra andre europeiske land viser at personer som gjennomgår radikalisering, raskt kan utvikle såkalt ”operativ intensjon og kapasitet”.

PST mente videre at radikaliseringen kan bidra til at ekstremister i økende grad motiveres ut fra norske, politiske problemstillinger. Det vil si at de kan reagere negativt på nasjonale hendelser eller kontroversielle politiske saker i Norge.

At Internett er en gullgruve for nettverksbygging og lyssky kunnskapsspredning er neppe noen oppsiktsvekkende nyhet, men jeg registerer at Holme ikke ønsker å si noe om størrelsen på disse ekstreme grupperinger, hvilket jeg finner foruroligende, spesielt relatert til at trusselvurderingen sier den er økende.

PST-sjef Jørn Holme sier til NRK.no at de følger nøye med på utviklingen:

– Ekstreme nettsteder som påvirker ungdommer til å slutte seg til terror som virkemiddel, er et globalt fenomen som også er tilgjengelig for ungdom i Norge.

Ifølge NRK skal det også i en rapport fra PST komme frem at også deler av det ekstreme islamistiske miljøet i Norge er aktive med å spre ideologiske budskap på Internett. Holme sier at flere slike nettsteder er lett tilgjengelig for norsk ungdom, og at nettet blir en stadig viktigere for dem som skal rekruttere. Han advarer samtidig mot ekstreme islamistiske nettsteder.

– Denne typen nettsteder og blogger sprer seg i stadig større grad – og også til Norge.

Propagandamateriale fra norske, ekstreme miljøer er utbredt, og innholdet skal være varierende.

– Vi ser bilder av drap, selvmordsaksjoner, dyp og alvorlig krenkelse av menneskerettigheter og forherligelse av vold, sier Holme.

Samtidig er Holme påpasselig med å tilføye at radikale miljøer også er å finne blant norske ungdommer:

– Vi har vel så store utfordringer med ungdommer med norsk bakgrunn – og deres forhold til ungdom med flerkulturell bakgrunn. Så dette gjelder ikke bare islamister. Det gjelder alle som ønsker å spre vold som et budskap, sier han

Jeg har tidligere latt meg skremme av Holmes tolkning av terror, og registerer igjen at hans tilnærming knytter seg mer opp til voldsbruk enn til hva som faktisk skaper de personer som er villig til å bruke vold. Jeg tror Holme ville hatt godt av å tre et par skritt tilbake, og se det hele i et større perspektiv.