Ytringsfrihet

OIC i gang igjen

Sammenslutningen av muslimske land, organisert i det såkalte OIC, har på nytt talt. Denne gangen med utgangspunkt i terroren i Mumbai. Til tross for at terroren ble utført av muslimske terrorister, skal ikke mediene få lov til å skrive det. For ifølge OIC kan terrorister aldri representere islam. Kanskje OIC burde bruke all sin tid på voksenopplæring av muslimer, heller enn å diktere vestlige medier, tegnere og andre som gjør bruk av ytringsfriheten.

Rita Karlsen, HRS

Ingen tvil om at The Organization of the Islamic Conference (OIC) begynner å føle seg svært trygg på sine uttalelser. Kanskje ikke rart, all den tid OIC legitimeres av selveste FNs menneskerettighetsråd, et råd OIC og deres medløpere langt på vei har kuppet, og som har ført til krav om at FNs neste menneskerettighetskonferanse, den såkalte Dublin II-konferansen boikottes. Men her på berget klarer vi ikke engang å få opp en debatt om FNs menneskerettighetsråd og OIC. Vi avspises med vår statsministers halleluja om FN.

Ikke altfor mange har reagert på at OIC benytter FNs menneskerettighetsråd til å begrense ytringsfriheten og til å få definert kritikk av islam som menneskerettighetsbrudd, og det er heller ikke altfor mange som leer på et øyelokk av at OIC oppfordrer pressen til å ikke blande sammen islam og terror. De oppfordrer mediene til å ikke blande sammen islam når det refereres til terror, uavhengig av om det er snakk om muslimske terrorister – hvilket ikke er uvesentlig, da det utgjør grunnlaget av deres handlinger (kommer til Paradiset hvis dem dør).

”Det er frustrerende å se at noen kretser stadig forsøker å etablere en begrepsmessig forbindelse mellom disse onde og slemme handlinger og islam, som er en religion som fordømmer, håner og forbyr dem, skriver OIC i en meddelelse på deres hjemmeside, ifølge Kristelig Dagblad.dk.

Nå ja, ”fordømmer, håner og forbyr dem” var kanskje å ta hardt i, hvilket kommer frem når det skal forklares: OIC understreker at terrorister ikke har noen rett til å representere islam, men ved at mediene fortsatt kobler dem sammen, er mediene medvirkende til å rettferdiggjøre terroristenes ærend.

Hvordan en slik kobling kan rettferdiggjøre terror, er meg fullstendig uforståelig – vel, med mindre at terror faktisk kan rettferdiggjøres i islam.

Samtidig er OIC i gang med den samme gamle leksa, ikke minst gjort godt kjent gjennom deres reaksjoner på Muhammed-tegningene: ”Man frykter at 1,5 milliarder muslimer skal bli straffet fordi noen gjør noe galt.”Det hadde kanskje vært en god idé at OIC går i gang med storstilt voksenopplæring av muslimer, men de velger vel heller å fremme forslag i FNs menneskerettighetsråd om at koblingen muslim-terrorist skal være menneskerettighetsbrudd.