Islam

Løsningen på verdens problemer er islam

Verden står overfor en rekke problemer – hvilket er helt unødvendig, om vi skal tro Den Muslimske Verdensliga. For islam vil stort sett kunne løse alle disse problemene. Jo da, vi har hørt det før - av ”en stolt islamist” i Aftenposten – som Aftenposten ikke lot noen få svare på.

Rita Karlsen, HRS

Konklusjonen til Den Muslimske Verdensliga, fremkommet etter en tre dagers konferanse, om at islam er løsningen på verdens problemer, skal nå utkrystallisere seg i en detaljert strategisk plan. Planen skal introdusere islam som en fredelig og tolerant religion for ikke-muslimer, skriver kristelig Dagblad.dk.

Det fremtidige mål er ifølge sluttdokumentet fra Verdensligaens konferanse både å forbedre muslimske lands forbindelser til Vesten og bremse den på kritikken av islam, som Verdensligaen mener finner sted i mange land i Vesten. I den forbindelse foreslår Den Muslimske Verdensliga blant annet å opprette en rekke tv-stasjoner, som kan formidle programmer om islam på flere vestlige språk.

”Vi bør fremme idéer som kan viderelevere islams budskab via internettet og satellitkanaler,” står der i konferansens sluttdokument.

Samtidig ønsker Den Muslimske Verdensliga å opprette organisasjoner eller organer i Vesten som skal brukes til å overvåke Vestlige lands skolebøker for å unngå såkalt ”tilskitning” av islam. I tillegg skal disse organene ha som oppgave å promotere lovforslag som kan være med på å kriminalisere eventuell ”nedrakking av islam og muslimske overhoder”.Amerikaneren Robert Spencer ser med skepsis på Den Muslimske Verdensligas intensjoner. Han oppfatter ligaens idéer som et direkte forsøk på å ”lukke munnen” på de vestlige som kritiserer islam.

– Jeg vil våge å påstå at Den Muslimske Verdensliga vil oppfatte det som en nedrakking av islam hvis vestlige forsøker å forske på hvordan islamister bruker Koranen til å rettferdiggjøre vold. Derfor oppfatter jeg deres mål som et forsøk på å lukke munnen på ikke-muslimer med hensyn til alt som relaterer seg til islam, sier Spencer.

At islam løftes opp som problemløseren har vi hørt før. Ikke minst av ”den stolte islamisten” Mudassar Amin, som i Aftenposten 7. oktober 2008 hyllet professor Thomas Hylland Eriksens absurde påstand om at dypt religiøse islamske familier i Somalia ikke omkjærte sine døtre – fordi at ”De har fedre som vet at islam ikke sier noen om kvinnelig omskjæring”. Eriksen slapp selvsagt unna med påstanden, da han ble beskyttet av Aftenposten for motinnlegg. Noe bevis for påstandene er enda ikke lagt på bordet, men vi glemmer det nok ikke: en anledning vil nok by seg til å kreve slik dokumentasjon av Eriksen. Men det blir vel det bare showet han bruker å lage. Når derimot Amin lener seg mot Eriksen og spør: ”Kan virkelig en sterkere islamisering av muslimene i Norge være en løsning på de særutfordringer norske muslimer står overfor?”, og svaret på dette er et ubetinget ja, i tillegg til at Amin hevder det vil løse en rekke andre problemer, som tvangsekteskap, søskenbarnekteskap, kastesystemet, såkalte æresdrap, taxijuks og gjengkriminalitet, da fikk det nok mange til å sitte igjen med et par ubesvarte spørsmål. Men glem det, også denne gangen beskyttet Aftenposten ”forfatteren” for motinnlegg. Ikke minst hadde det vært interessant å spurt Amin hva han mener med ”Sterkere islamisering vil føre til at det blir større bevissthet blant somaliere i Norge om at kvinnelig omskjæring som medfører lemlestelse, ikke har noen støtte i islam”.

Kvinnelig omskjæring som medfører lemlestelse? Er det slik å forstå at det er noen kvinnelig omskjæring som ikke medfører lemlesting… å, ja, han mener kanskje såkalt ”sunna-omskjæring” – med navn etter profetens ”liv og lære”…