Politikk

Kongen over alle konger og dronninger

Nei, nei og atter nei. Slik lyder den kontante avvisningen fra EU-kommisjonen til den danske regjeringens krav om å endre på EU-direktivet som underkjenner medlemslandenes rett til å drive en selvstendig innvandringspolitikk. Det heter heller arrogant fra den ansvarlige EU-kommissæren: ”Lenge leve direktivet!”, ja for ingen konger eller dronninger har jo lenger ett ord med i laget.

Rita Karlsen, HRS, nyfrelst EU-motstander og EØS-kritiker

HRS har siden den skandaløse Metock-dommen ble avsagt av EF-domstolen 25. juli i år fulgt debatten om EU-direktiv 2004/38/EF, spesielt i forhold til Danmark, men vi gjorde også Stortinget oppmerksom på hva som foregikk, idet Kommunalkomiteen skulle vedta det omstridte direktivet for kort tid siden. Den godkjennelsen ble utsatt, og saksordføreren, Per-Willy Amundsen (FrP), trakk seg i protest over at regjeringen ville trumfe direktivet gjennom uten at konsekvensene ble klarlagt. Men kjenner vi regjeringen rett, med utenriksminister Jonas Gahr Støre i spissen, så klarer dem vel å få presset direktivet gjennom før jul. For kritikk fra EU (vi er allerede ”for sen” hva gjelder implementeringen av det aktuelle direktivet) betyr mer for Støre og co. enn et direktiv som fratar Norge retten til å drive en selvstendig innvandringspolitikk.

I runden(e) som har vært etter at Kommunalkomiteen på Stortinget fikk kalde føtter og ville vite mer om konsekvensene av direktiv 2004/38/EF, har de blant annet fått som svar at Danmark og EU er kommet så godt overens med ordninger og avtaler, så her kan vi bare slappe av. Ingen grunn til å utsette noe som helst altså. Vel, hadde vi tenkt å lene oss på et Danmark som gjør hva de kan for å ordne opp, så kan vi bare glemme det.

Danmark får slett ikke EU, kongen over alle konger og dronninger, til å lytte til dem. I dag ble det gjort kjent at Danmark led et totalt nederlag for å få EU til å endre direktivet. Det er heller ikke mindre enn ”direkte farlig” å ta debatten, om vi skal tro EU-prins Barrot.

– Det vil være direkte farlig å gjenåpne debatten om oppholdsdirektivet, sa EU’s justiskommissær, Jacques Barrot, da han presenterte rapporten om direktivet, ifølge Jp.dk

Kommissæren selv mente at direktivet er ”avbalansert” og at det inneholder de ”nødvendige muligheter” for å unngå misbruk og proforma ekteskaper. Hva andre måtte mene, synes totalt irrelevant for kongen og dens prinser.

I rapporten skriver EU-kommisjonen at det på nåværende tidspunkt ikke er nødvendig å foreslå endringer av direktivet. Punktum finale.

EU-prins Barrot må synes at medlemslandene er noe skikkelig masende herk. I alle fall ble han tydelig irritert på pressemøtet over de mange spørsmål om hvorfor EU ikke skal ta høyde for bekymringene omkring direktivet som både er kommet fra Danmark, Østerrike og Irland. Han valgte heller å hylle direktivet:

– Lenge leve direktivet, sa Barrot på pressemøtet i Brussel.

Slik lyder det altså når EU avsetter ethvert medlemsland (og EØS-medlemmer) sin autoritet.

Etter at EU-Kommisjonen avviser å gjenåpne direktivet, et direktiv som Norge altså enda ikke har vedtatt, setter den danske regjeringen sin lit til at det kan lykkes å få overbevist et flertall av de 27 EU-land om at direktivet må endres. Danskene satser således på støtte fra det nye tsjekkiske formannskapet, som overtar etter Frankrike den 1. januar 2009. Dette fordi Tsjekkia tidligere har støttet det danske kravet. Men som kjent har det politiske spillet en egen evne til å endre seg når en sitter i maktposisjoner. I en offisiell uttalelse fra den tsjekkiske representasjonen i Brussel lyder det nå slik:

– Tsjekkia er meget oppmerksom på den aktuelle diskusjonen om fri bevegelighet for personer i lyset av EF-domstolens avgjørelse i Metock-saken. Under sitt formannskap er Tsjekkia parat til å ta dette spørsmålet opp og diskutere muligheter for passende løsninger. Forslag om konkrete handlinger skal søkes på basis av enighet mellom alle relevante parter, dvs. medlemslandene, EU-kommisjonen og muligvis Europa-Parlamentet.

Altså, så lenge det ikke er flertall av de 27 medlemsland, blir det ingen endring. Et slikt flertall er det ikke nå. Og skulle det stables på bena et flertall, så skal både kommisjonen og parlamentet helst si ja. Her lukter det bare en ting: Nei, nei og atter nei. Akkurat det samme som Kommunalkomiteen bør si til direktiv 2004/38/EF.