Politikk

EU-Kommisjonen må settes på plass

Danmark har prøvd så godt de kan å demme opp om de uheldige nasjonale bivirkninger som den såkalte Metock-dommen vil ha på implementeringen av direktiv 2004/38/EF. De har blant annet prøvd å få i havn en avtale med EU, men Kommisjonen snur ryggen til. Den slår heller fast at det på nåværende tidspunkt ikke er nødvendig å foreslå endringer av direktivet. Det har reist krav om at den danske regjeringen samarbeider med andre land - og setter Kommisjonen på plass.

Rita Karlsen, HRS

Danmark har siden i sommer prøvd å få EU-Kommisjonen til å innse at direktiv 2004/38/EF og Metock-dommen undergraver både Danmarks og andre lands regler knyttet til innvandringsfeltet, hvilket synes å være totalt irrelevant for EU.

Og nå kommer det en ny ”ørefik” fra EU til Danmark. Den danske regjeringen, ved integreringsminister Birthe Rønn Hornbech og støttepartiet Dansk Folkeparti (DF), har forsøkt å etablere en ny avtale knyttet til utlendingslovgivningen som det er søkt støtte om hos EU. Ifølge denne avtalen skal den danske regjeringen blant annet arbeide for å strammere europeiske fellesregler hva gjelder familiegjenforening for EU-borgere (og EØS-medlemmer), men EU-Kommisjonen sier klart og tydelig nei, melder DR.dk

På onsdagen er det forventet at EU-Kommisjonen vil offentliggjøre en lenge ventet rapport om det såkalte oppholdsdirektivet, men konklusjonen skal være at EU-Kommisjonen (!) ikke oppfatter det som nødvendig å endre på oppholdsdirektivet. Dermed dingler også avtalen mellom den danske regjeringen og DF i en tynn tråd.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen skal over tid, i overensstemmelse med avtalen med DF, prøvd å få til en felles innstramning av reglene for familiegjenforening på EUs dagsorden gjennom Kommisjonens formann, José Manuel Barosso. Det samme har statsråd Rønh Hornbeck kjempet for på en rekke ministermøter.

At Kommisjonen mener det ”ikke er nødvendig” å foreta noen innstramninger knyttet til direktivet, skaper sinne hos DFs nestformann, Peter Skaarup.

– Det er ikke godt nok, er hans umiddelbare reaksjon, hvorpå han legger til:

– Vores opfattelse er, at regeringen må sige til de andre lande, at nu må Kommissionen sættes på plads og forstå det problem, som vi har rundt omkring, blandt andet i Danmark.

Men mens Danmark kjemper på sitt vis, så kjemper våre egne stortingsrepresentanter på et helt annet grunnlag – for i Norge spiller både statsministeren, utenriksministeren og integreringsministeren på EUs lag, som klart kom frem da Per-Willy Amundsen trakk seg som saksordfører på direktiv 2004/38/EF i forrige uke.