Islam

Med løgn skal landet forvirres

Iffit Quershi og Lars Gule krangler for tiden i Dagbladet, men selv om det avdekkes direkte løgner i argumentasjon, så vil ikke Dagbladet ha det på trykk. Det er liten tvil om at Dagbladets linje er at religion skal beskyttes – for vi snakker jo om islam.

Rita Karlsen, HRS

Her er mitt refuserte innlegg:

Økende islamofobi

I en offentlig krangel mellom Iffit Quershi og Lars Gule om hvem som egentlig sporer mest av, registrerer jeg at Quershi i sitt motsvar 05.11 hevder at den såkalte islamofobien øker.

Ifølge Quershi handler debatten om ”etniske og religiøse minoriteter i den vestlige verden som opplever å bli diskriminert hver eneste dag, samt økende rasisme i hele Europa. Denne negative trenden er blant annet basert på medias unyanserte framstilling, ifølge en verdensomspennende holdningsundersøkelse, utført av PEW Research Center i Washington (9/2008). Antisemittisme og islamofobi er på frammarsj står det i rapporten. Think-tanks, politikere og «eksperter» som sprer pinlig dårlige generaliseringer og stereotypier, bidrar til denne økende trenden.”

Men her tar Quershi feil: Undersøkelsen avdekker ikke at negative holdninger til jøder og muslimer har økt merkbart i Europa. Undersøkelsen avdekker at negative holdninger til jøder har økt merkbart de siste to årene i de land som deltar i undersøkelsen. Negative holdninger til muslimer har gått merkbart ned de siste to årene i flertallet av de land som deltar i undersøkelsen. Så da blir spørsmålet: hva er det egentlig som bidrar til hvilken trend?

Les mer om PEW Research Center sin rapport