Religiøse og politiske symboler

Vil ikke ha hijab i politiet

Politiets eget forbund sier nei til å la politifolk bruke hijab i tjenesten. - Det vil bryte med prinsippet om et verdinøytralt politi, sier leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen. Dermed er i alle fall Politiets Fellesforbund helt på linje med den muslimske politistudenten som på rights.no advarte på det sterkeste mot hijab i politiet. For som han sier: Hvor skal grensen gå? Ved burkapolitiet?

Rita Karlsen, HRS

For kort tid siden satte Keltoum Hasnaoui Missoum (23) fra Sandnes i Rogaland i gang debatten, etter at hun sendte brev til Politihøgskolen hvor hun spør om hun kan bruke hijab til politiuniformen. Politidirektoratet vurderer nå om det skal tillates å bruke hijab i politiet.

Ifølge NRK.no har Politiets Fellesforbund også vurdert saken en stund, og leder Arne Johannessen skal ikke være i tvil: Hijab og politi hører ikke sammen.

– Vi har et reglement som er veldig strengt, der det ikke er lov å gå med noen personlige effekter som signaliserer politisk eller verdimessig ståsted. Bruk av hijab vil bryte med dette prinsippet, sier han til NRK.

Dermed er Politiets Fellesforbund helt på linje med den muslimske politistudenten som uttalte seg på rights.no rett etter at Missoums ønske ble offentlig kjent. Men politistudenten, som ikke vil være offentlig på grunn av press fra miljøet om å ikke uttrykke seg ”ufordelaktig” om hijab og islam, mener også at å tillate hijab til politiuniformen vil føre til større skille mellom muslimer og andre, og dertil skape grupperinger innad i politiet. Dessuten fryktet han at det vil føre til nye særkrav, som for eksempel at bare kvinner skal være tilstede ved et opptakskrav som svømming, at arrestasjonsteknikker, som han omtaler som ”intime”, bare skal utføres sammen med kvinnelige studenter, og at muslimske kvinner kan nekte å arrestere menn.

Verken den muslimske politistudenten eller Politiets Fellesforbund lar sin beslutning påvirke av at forsvaret og flere store arbeidsplasser, som Ikea, eller at politiet i Storbritannia og USA får bruke hijab. Ingen av dem synes heller at hijab skal være et virkemiddel for å rekruttere muslimske kvinner til politiet.

– Hijab vil kunne gjøre det lettere å komme i kontakt med muslimer, og det vil kanskje også gjøre det lettere å rekruttere muslimske kvinner til politiyrket. Men disse argumentene er ikke gode nok når vi skal se prinsipielt på saken, sier Johannessen.

Den muslimske politistudenten mente derimot at selv om muslimske politikvinner kunne få bedre kontakt med sine egne, så ville hun samtidig kunne støte flere fra seg.

Les intervjuet med politistudenten her: – Ikke send det muslimske politiet!