Kjønnslemlestelse

Krav om fire års fengsel for kjønnslemlestelse

Et foreldrepar i Danmark, med opprinnelse fra Sudan, er tiltalt for å ha fått omskåret to av sine døtre. Jentene skal ha blitt lemlestet i Sudan. Statsadvokaten krever minst fire års fengsel for foreldrene.

Rita Karlsen, HRSForeldrene er tiltalt fordi de to døtrene for fem år siden ble sendt til Sudan hvor de ble kjønnslemlestet. I tillegg er foreldrene tiltalt for å ha planlagt å få omskåret sin tredje datter. Forbudet mot kjønnslemlestelse ble skjerpet i Danmark gjennom en lovendring i 2003, da det ble forbudt for foreldre å medvirke til omskjæring også når den ble utført i utlandet. Det er første gang det reises en straffesak om kjønnslemlestelse i Danmark.

Ifølge dr.dk sier statsadvokat for København og Bornholm Lise-Lotte Nilas at anklagemyndigheten ikke har avklart hva påstanden om straffeutmåling skal være, men at de vil kreve minst fire års fengsel.

– Det vi kigger på, når vi skal vurdere en sag om straffelovens voldsbestemmelser, som det her er, så ser vi på, hvor groft det er, altså hvor indgribende det er for ofrene, og hvordan ofrenes situation har været. Altså her er der tale om børn, om flere børn endda, sier Nilas.

Den 50-årige faren mener han er uskyldig. Mannens forsvarer hevder at myndighetene har overreagert.

– Dette er en sag, der handler om uvidenhed. Den drejer sig ikke om ondskabsfuld forsætlig vold, sier advokat Thorkild Høyer.

Heller ikke den 40 år gamle moren erklærer seg skyldig. Hennes forsvarer, advokat Jane Ranum, er kritisk til myndighetenes behandling av saken, spesielt siden lemlestingen skal ha skjedd for fem år siden. Hun mener moren og hele familien lider under at anklagemyndighetene vil statuere et eksempel.

Foreldrenes advokater har etter min oppfatning en dårlig sak. Dette handler ikke om uvitenhet. I Danmark, som i Norge, er det lagt ned et betydelig informasjonskarbeid i kampen mot kjønnslemlestelse. Det er ingen lenger som kan lene seg på at de ikke visste, eller ikke forsto. Det er heller ingen som vil hevde at det dreier som om ”ondskapsfull forsettelig vold”, men det dreier seg om en umenneskelig tradisjon som jenter og kvinner lider under, og som store deler av verden jobber for å få stoppet. At det er fem år siden lemlestingen skal ha funnet sted, er heller ingen formidlende omstendighet. Foreldrene har, etter hva jeg har forstått, i årevis bodd i Danmark, og jeg regner også med at de har fått opphold som flyktninger. Likevel sender de altså sine barn tilbake til Sudan. Danmark bør, slik som det vurderes i Norge, innføre en ti år foreldelsesfrist hva gjelder kjønnslemlestelse som begynner å løpe fra jenta er 18 år. For det er vel ingen som forventer at små jentebarn kan forhindre at kjønnslemlestelse finner sted, og man kan heller ikke forvente at de kan ta rettslige skritt i så ung alder. At anklagemyndighetene vil statuere et eksempel tror jeg på, og da er det å håpe at det er til skrekk og advarsel slik at flest mulig andre jentebarn slipper å bli utsatt for lemlesting.

Samtidig venter vi på hva som vil skje med det gambiske foreldreparet i Norge. Faren er sluppet ut av varetekt, men det er pinlig stille fra politiet – og fra media.