HRS Publikasjoner

Hvem er Norges innbyggere i fremtiden? (2008)

Antall innvandrere i Norge øker årlig. Samtidig som innvandringen øker, kan det synes som om Statistisk sentralbyrå (SSB) er mer opptatt av at deres ordbruk ikke skal støte innvandrere, enn å legge frem så realistiske og nøytrale data som mulig. …

Antall innvandrere i Norge øker årlig. Samtidig som innvandringen øker, kan det synes som om Statistisk sentralbyrå (SSB) er mer opptatt av at deres ordbruk ikke skal støte innvandrere, enn å legge frem så realistiske og nøytrale data som mulig.  

I dette notatet kritiserer vi SSBs omdefinering av sentrale begreper knyttet til innvandringsstatistikk, samtidig som vi kritiserer SSBs fremskrivninger av innvandrerbefolkningen i Norge. Ikke minst mener vi at SSB legger frem urealistiske anslag hva gjelder andelen innvandrere i Norge i fremtiden, samtidig som regionale tall ikke publiseres. 

Våre beregninger, basert på det vi oppfatter som urealistiske anslag fra SSB, viser likevel at innvandrere kan være i majoritet i Oslo senest i 2029, og i Norge senest i 2100. At innvandrere vil utgjøre en majoritet trenger ikke være et problem i seg selv, men spørsmålet er om dette er en styrt og ønsket utvikling.

Hvem er Norges innbyggere i fremtiden?