Flerkoneri og proforma ekteskap

Oslo tingretts skandaledom har åpnet for bigami

En fersk dom fra Oslo tingrett åpner for at gifte norske borgere også kan være religiøst gift i utlandet. Dette åpner ikke bare opp for bigami, det åpner også opp for ytterligere misbruk av ekteskapsinstituttet som innvandringsgrunnlag. I tillegg svekker den spesielt kvinners rettsstilling. Dommen er en skandale, og bør øyeblikkelig ankes. UDI uttrykker heldigvis skuffelse over dommen.

Rita Karlsen, HRS

Dommen må kunne betegnes som en skandale, gitt at den uttrykker seg slik det fremkommer i TV 2 Nyhetene.

Bakgrunnen for saken skal være at UDI har avslørt opptil 100 saker hvor tyrkiske menn har giftet seg proforma i Norge, mens de hadde kone nr.1 i hjemlandet. Samtidig åpner en fersk dom fra Oslo tingrett for flerkoneri. Det er fullt lovlig for norske borgere å ha ektefelle her i landet og i utlandet. I tillegg må jo dette også gjelde for religiøse ekteskapskontrakter som er inngått internt i Norge?

Advokat Zulfiqar Munir forsvarte nylig en norsktyrkisk mann som var tiltalt for flerkoneri.

– I denne konkrete saken så var vedkommende gift i Norge på lovlig vis og han hadde inngått religiøst ekteskap i Tyrkia, forteller han.

Men til tross for at mannen hadde to koner ble han frikjent av Oslo tingrett. Årsaken var at han var gift på religiøs måte i hjemlandet, men registrerte aldri ekteskapet hos tyrkiske myndigheter.

Dette åpner ikke bare for bigami, det åpner for utnyttelse av ekteskapsinstituttet for innvandring og det svekker spesielt kvinners og barns rettsstilling.

Advokat Munir er ikke uenig i at dommen åpner for bigami:

– Slik rettstilstanden er i dag så gjør det det og man kan ikke bli straffet for det, forteller Munir til TV 2 Nyhetene.

UDI uttrykker heldigvis skuffelse over dommen fra Oslo tingrett. De har gransket gifte tyrkiske menn som inngår ekteskap med kvinner i Norge. Ifølge UDI skiller mennene seg etter å ha fått opphold, for deretter å søke familiegjenforening – gjennom ekteskap – med kona som man var religiøst gift med i Tyrkia.

– Vi har avdekket omtrent 100 saker som vi mener er proforma ekteskap, med den hensikt å få opphold i Norge, forteller direktør ved UDI, Ida Børresen til TV 2 Nyhetene.

Heldigvis er proforma ekteskap i seg selv ulovlig i Norge, hvilket igjen tilsier at det kan reageres:

– Det vil da bli vurdert å trekke tilbake oppholdstillatelser og statsborgerskap som også noen av disse har fått, opplyser Børresen.

Bli vurdert? Skal man få bukt med proforma ekteskap er det ikke noe å vurdere, det krever resolutt handling. I tillegg må dommen i Oslo tingrett ankes. Norge må ikke under noen omstendigheter åpne opp for at norske borgere kan ha flere ektefeller. Det absolutt mest effektive tiltaket i så måte er å innføre et tilknytningskrav relatert til å kunne få ektefellesammenføring i Norge. Et slikt tilknytningskrav tilsier at ekteparet ikke vil få familiegjenforening i Norge hvis ekteparets samlede tilknytning er større til et annet land. For den norsktyrkiske mannen som har inngått et religiøst ekteskap i Tyrkia vil det tilsi at han ikke kan hente henne til Norge etter å ha blitt skilt fra sin kone her, fordi paret da vil ha størst tilknytning til Tyrkia, gitt at mannen har hatt lengre opphold det. Sistnevnte er i så fall sannsynlig, idet han også har en kone der.

Videre bør slike avdekkede ekteskap medføre at herboende part ikke får, eller fratas, norsk statsborgerskap. Dette fordi barn født av mann med norsk statsborgerskap også har rett på norsk statsborgerskap. Et religiøst ekteskap vil antakelig også medføre barn.

Nå må norske politikere reagere! HRS vil følge opp saken.