Vold og overgrep

Kultur uten betydning i voldsdom

I Lister tingrett er en 47 år gammel far dømt for å ha slått sin datter. Faren unnskyldte seg med at i Kosovo er det tillatt å slå sine barn, noe retten ikke tilla noen betydning.

Rita Karlsen, HRS

En 47 år gammel mann er i Lister tingrett i Vest-Agder dømt til 14 dagers betinget fengsel for å ha slått sin datter gjentatte ganger over låret med et belte.

I tillegg til den betingede fengselsstraffen er mannen dømt til å betale en bot på 5.000 kroner. Volden mot datteren skjedde i familiens hjem i april i år, melder Farsunds Avis ifølge NTB.

47-åringen som opprinnelig er fra Kosovo, avga en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten. Men han forklarte at det i Kosovo er tillatt å slå sine barn dersom de gjør noe galt. Denne forklaringen så retten helt bort fra. Ifølge dommen er ikke mannens kulturelle bakgrunn noen formildende omstendighet. Dommen var også i samsvar med forslaget fra påtalemyndigheten.

Det interessante med denne dommen er at kulturell praksis eller tradisjon overhodet ikke hensyntas. Faren bringes for retten fordi han har forbrutt seg mot norsk lov, i dette tilfelle ved å utøve vold overfor sin datter, og han dømmes deretter. Så kan en spørre seg; hvorfor skjer ikke det samme med de foreldre som lar sine døtre lemlestes?

Når vi kommer til kanskje det mest groteske overgrepet som kan utføres overfor barn, nemlig kjønnslemlesting, så er det viktigste virkemiddelet dialog og forebygging. Forstå det den som kan. Vi forstår det ikke.