Barn i utlandet

Dumping av barn skal straffes – i Danmark

Mens Regjeringen lukker øynene for barn som dumpes i foreldrenes hjemland - endog i Somalia og Irak - skjerper Danmark tiltak for å sikre barn mot slike overgrep. Velferdsminister Karen Jespersen, legger i november frem ytterligere tiltak for å sikre barn oppvekst i Danmark. Det skal svi på pungen å dumpe barn.

Den danske statsråden Karen Jespersen (V) vil skjære i både barnetrygd og boligstøtte til foreldre som sender barn på det danskene kaller «gjenoppdragelse i hjemlandet». Foreldrene skal rammes økonomisk, og de skal rammes hardere end det som hittil har vært mulig, melder Berlingske.dk

Hun fremlægger til november et lovforslag, der skal skærpe de økonomiske sanktioner ved genopdragelsesrejser, så forældre fremover ikke kun trækkes i børnechecken, men også får skåret i boligstøtten. Desuden skal børneydelserne også kunne fratages, hvis en eller begge forældre opholder sig med barnet i udlandet.

»Det handler om at bruge nogle økonomiske sanktioner til at påvirke folks adfærd. Der er tilsyneladende stadigvæk et betydeligt problem med børn, der bliver sendt til forældrenes hjemland på langvarige ophold. Det skal ikke spille nogen rolle, om forældrene er med. Hvis barnet ikke er her i landet, så skal man ikke kunne få de ydelser,« siger ministeren og refererer til nye tal fra Århus, der bl.a. viser, at 849 børn sidste skoleår havde »bekymrende fravær«.

Jespersen møter motstand fra Det Radikale Venstre:

Formanden for KLs Børne- og Kulturudvalg, Henrik Larsen (Rad.) er dog en smule skeptisk over for problemets omfang og ministerens løsningsmodel.

»Jeg siger ikke, at problemet ikke eksisterer, og jeg er enig i, at de her unger ikke skal sendes på genopdragelse, men spørgsmålet er, om man ved at marginalisere nogle grupper endnu mere økonomisk fremmer deres integration,« siger han.

Velfærdsminister Karen Jespersen erkender da også, at »pisken« og de økonomiske sanktioner ikke kan stå alene.

Med Jespersen har mer enn økonomiske sanksjoner i skuffen:

»Det, at man trækker folk i ydelser, vil tilskynde dem til at få deres børn tilbage til Danmark, men det skal også kombineres med en holdningspåvirkning, så det er vigtigt, at de enkelte kommuner og skoler er meget tydelige i budskabet om, at det her er helt uacceptabelt,« understreger hun og tilføjer, at der indtil nu ikke synes at have været tilstrækkeligt fokus på problematikken ude i kommunerne. Hun ønsker derfor, at de kommunalt ansatte skal uddannes bedre til at håndtere sagerne, samt at kommunerne udfærdiger handlingsplaner for denne type sager.

Ifølge gældende lov har skoler og institutioner pligt til at indberette børns fravær, hvis de uden forklaring udebliver en uge – og hvis det er tilfældet, at barnet ikke opholder sig i landet, kan der træffes afgørelse om at stoppe udbetalingen af børneydelser.

Det er interessant å følge ”de danske tilstandene”. Da HRS i 2004 publiserte rapporten Ute av syne, ute av sinn. Norske barn i utlandet, gjorde daværende Bondevik-regjering hva den kunne for å føyse bort problematikken, mens Danmark grep begjærlig fatt i rapporten, og handlet.

Og handlingen fortsetter i Danmark, mens «barnas partier», SV og Ap, velger å ikke bruke flertallsposisjonen sammen med Sp til å gi de mest sårbare barna i Norge et verdig liv – her i landet. Definitivt et makabert svik.

Tilsvarende svikter media: Journalister og redaktører er rørende opptatt av enslige mindreårige asylsøkere som typisk sendes av foreldre hit for å kunne forsørge familien i hjemlandet, mens det ikke løftes på øyelokket over strømmen av barn ut av Norge. Hvorfor ropes det indignert når somaliere uten lovlig opphold skal sendes tilbake til fredelige Somaliland, mens når norske små statsborgere sendes til Moghadishu så ties det? En større unnlatelsessynd hos norske politikere og i norsk media skal man lete lenge etter.