Politikk

Dansk utlendingslov i krise

03.09.08 (oppdatert): Den stramme danske utlendingsloven er i krise. Krisen er forårsaket av EU. En dom i EF-domstolen overstyrer den danske utlendingsloven og fratar også Danmark retten til selv å bestemme sin innvandringspolitikk. Statsminister Fogh Rasmussen har tidligere avvist at det er noen krise, men nå avdekker et internt regjeringsnotat at konsekvensene av dommen er mye større enn regjeringen har villet innrømme. I alle fall offentlig.

Rita Karlsen, HRS

HRS har aldri lagt skjul på at vi støtter innstramningene i den danske utlendingsloven, ikke minst hva gjelder 24-årsregelen og tilknytningskravet for familiegjenforening gjennom ekteskap. Vi har til og med lobbet for at den norske regjeringen skulle innføre noe lignede, eller aller helst de samme reglene, for ekteskapssammenføring i Norge. Men som kjent ble dette torpedert av først og fremst SV, som ikke klarer å forstå at dette ikke handler om en innvandringsfiendelig politikk, at det heller ikke handler om å regulere hvem som skal få gifte seg med hvem. Det handler om at Norge kan regulere hvem som skal få opphold i Norge, i tillegg til at slike regler ville beskytte unge her mot ufrivillige ekteskap og gi insentiver for å ta høyere utdanning eller være i arbeid. I tilegg vil det være et egnet verktøy for at unge skal slippe lange opphold i foreldrenes opprinnelsesland.

I Danmark har reglene vært en suksess. De fleste politiske partier støtter nå reglene, med unntak av de radikale, og den danske befolkningen vil neppe la noen slippe til i regjeringslokalene som vil prøve å liberalisere utlendingsloven.

Men selv om innstramningene har vært en suksess, betyr det selvsagt ikke at alt misbruk ved innvandring er luket bort. Nylig ble det eksempelvis avdekket at utenlandske studenter ikke møtte opp til studiet, til tross for at de er innvandret til Danmark. Tidligere har det vært avdekket blant annet profoma-flytting, spesielt til Sverige, da den danskboende meldte flytting til Sverige og hentet sin ektefelle dit fra utlandet. I realiteten bodde begge i Danmark. Den danske regjeringen arbeider fortløpende med å tette hullene som kan medføre misbruk, men nå kan det være at medlemskapet i EU setter en effektiv stopper for at danskene i det hele tatt kan ha sin egen utlendingspolitikk.

Et internt regjeringsnotat som Morgenavisen Jyllands-Posten har fått tak i, slår fast at konsekvensene av EF-dommen er langt større enn det regjeringen offentlig har erkjent. Det var den 25. juli i år at det falt dom i den såkalte Metock-saken. Dommen åpner blant annet for at illegale innvandrere kan gifte seg til opphold og kreve ekteskapsammenføring i et land ved å arbeide der i to uker. Siden kan de forlange opphold i eksempelvis Danmark, til tross for landets regler om eksempelvis 24-årsgrense og tilknytningskrav. HRS så øyeblikkelig faren ved denne dommen, og trodde ikke et sekund på statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) påstand om at dette bare berørte ”et hjørne” av den danske utlendingspolitikken. Men vi håpet, og håper fortsatt, at den danske regjeringen tar dette på ytterste alvor, og gjør det som er nødvendig for å ikke bli overstyrt av EU.

I det interne notatet dementerer regjeringens jurister stasminister Fogh Rasmussen utsagn om at dommen kun berører ”et hjørne” av utlendingspolitikken. Videre avslører notatet at regjeringen kun har beskjedne muligheter til å oppfylle Dansk Folkepartis krav om at nye regler må til for å stoppe de hull som EF-domstolen har slått i utlendingsloven, skriver JP.dk.

Men etter en måneds intens arbeid er juristene bare kommet opp med ett eneste forslag for å begrense effekten av EF-dommen. I tillegg er det et forslag de selv tviler på, for det kan bli ubetydelig relatert til en ny avgjørelse i EF-domstolen innen året er omme, advarer de.

Dessuten har regjeringen siden dommen falt i Metock-saken lovet en redegjørelse for effekten av dommen for dansk politikk. Men etter seks uker lar fortsatt redegjørelsen vente på seg, og det interne notatet fra integreringsdepartementet til regjeringens koordineringsutvalg kan si noe om hvor vanskelig denne oppgaven kan være. For dommen fjerner helt de danske forsvarsmekanismer mot å bruke EU-reglene til å kjøre utenom dansk utlendingslov. Og mulighetene for å lukke hullene er få og tvilsomme, konstaterer regjeringens egne jurister.

Men Venstres utlendingsordfører Karen Ellemann ser ingen grunn til panikk:

Jeg er overhovedet ikke klar over, hvilket notat man hentyder til. Jeg er ikke i besiddelse af noget notat, og jeg er fuldstændig rolig og ganske tryg ved statsministerens klare udmelding i forbindelse med vores sommergruppemøde. Jeg har intet at bidrage med til den panikstemning, som andre forsøger at sprede, sier hun til JP.dk, og legger til:

Jeg kan overhovedet ikke se noget i antallet af familiesammenføringer til Danmark, som får nogle røde lamper til at lyse hos mig. Derfor er jeg fuldstændig rolig og tilslutter mig statsministerens udmeldinger om, at på nuværende tidspunkt er der kun tale om et hjørne af hele vores udlændingepolitik, så der er ingen grund til panik.

De radikales integreringsordfører Morten Østergaard mener derimot at regjeringen har ført folk bak lyset:

Når Anders Fogh Rasmussen (V) så sent som i går siger, at EU kun påvirker et ”lille hjørne” af regeringens udlændingepolitik, og at en løsning er lige om hjørnet, taler han mod bedre vidende, sier Østergaard (R), og fortsetter:

Regeringen må stoppe deres maskespil og erkende, at deres udlændingepolitik er et luftkastel, der franarrer danske statsborgere deres grundlæggende EU-rettigheder. Den må er erkende, at der kun findes én løsning, nemlig at bringe dansk udlændingepolitik i overensstemmelse med resten af Europas.

Østergaard tror heller ikke at det finnes noen løsning:

Med den ene hånd lover Fogh dem en løsning, mens han i den anden holder et notat, der kort og præcist beskriver, at der ikke findes nogen løsning.

Så pessimistisk er ikke HRS, men vi erkjenner at dette kan bli en vanskelig nøtt å knekke. Spørsmålet er om det rett og slett kan gå på medlemskapet løs? Og om de radikale vil legge seg flat for EU, så har Dansk Folkeparti en langt mer offensiv holdning til problematikken. De er ikke nådig mot EUs beslutninger. De kaller EU for en torpedo som har senket dansk utlendingspolitikk, samtidig som de setter døra vidåpen for menneskesmuglere og tvangsekteskap.

Det er være en torpedo mod alle regler, vi har bygget op for at modgå tvangsægteskaber, og betyder, at vores udlændingepolitik reelt vil blive sænket, fastslår utlendingsordfører Peter Skaarup (DF) til JP.dk.

Skarup mener EF-dommen fullstendig undergraver dansk utlendingspolitikk fra byråkratisk side i EU. Han mener der er uakseptabelt at noen utenfra, som ikke er folkevalgte, skal bestemme hvordan dansk utlendingspolitikken skal utformes. DF har heller ikke kjent til det interne notatet, som er datert tilbake til 19. august, og er irritert over at regjeringen har holdt kortene så tett til brystet:

Man kunne godt efterlyse, at det var noget, man delagtiggjorde Dansk Folkeparti i; hvad der var op og ned på det her. Vi undrer os over, at ingen hos os har hørt noget, og det er da uheldigt at skulle høre om det i pressen. Vi må bare tage ad notam, at den har notater, den vil holde for sig selv.

Notatet tilsier derimot at regjeringen nå må handle i forhold til EU, sier Skarup. DF vil at statsministeren skal erklære at Danmark ikke har til hensikt å rette seg etter EF-dommen.