Innvandring

Avviste ektepar vil saksøke den danske staten

Opp mot 100 ektepar, der en av partene er en henteektefelle, vil anlegge sak mot den danske stat. De forlanger erstatning fordi de mener de er feilinformert om sine rettigheter. Bakgrunnen er den såkalte Metock-dommen fra EF-domstolen.

Rita Karlsen, HRS

Det er foreningen Ægteskab uden Grænser som bistår de dansk-utenlandske ekteparene i et massesøksmål. Foreningen har det travelt med å samle saker, idet de ønsker å få prøvd sakene i domstolen. De mener den danske regjeringen og Udlændingeservice har villedet borgerne om EU-reglene for familiegjenforening.

Foreløpig skal mellom 50 og 100 ektepar ha meldt seg på en egen mailingliste som foreningen har opprettet. Her inviteres parene til å delta i massesøksmålet, skriver Poitiken.dk.

Metock-dommen slår fast at man bare trenger å bo i et annet EU-land noen uker før det kan kreves familiegjenforening i ektefellens hjemland, i dette tilfellet Danmark. Udlændingeservice har derimot, inntil dommen falt i juli, formidlet at det kreves mellom fire og seks måneders botid i et annet EU-land. Derfor vil foreningen søke erstatning for de utgifter som ekteparene blant annet har hatt ved å flytte til eksempelvis Sverige, og ved at de har sagt opp den jobb de hadde i Danmark, heter det fra foreningen.

– Det siger sig selv, at hvis man kun behøver at bo i Sverige i få uger, kan man nøjes med et lille værelse, mens man behøver mere plads og også skal ud at købe møbler, hvis man skal bo der i flere måneder, sier Bolette Kornum i foreningen Ægteskab uden Grænser.

Hun regner med at listen over ektepar som vil være med i en rettssak vil vokse ytterlig, blant annet fordi foreningen på et møte med sine medlemmer 14.september vil oppfordre ennå flere til å melde seg.

Fremover vil foreningen vurdere hvilke par som best kan dokumentere at de er blitt villedet, og så tilrettelegge saksfremlegget etter disse saker.Integreringsminister Birthe Rønn Hornbech (V) konstaterer i en kommentar gjennom sin presserådgiver at de6t er enhver borger rett til å anlegge sak. Informasjonssjef i Udlændingeservice, Morten Lauersen, sier at ut fra de opplysninger de besitter kan de vanskelig se hva et erstatningssøksmål skulle bygge på, men at de vil forholde seg det som eventuelt kommer.Samtidig har den danske regjeringen fått det franske EU-formannskapet til å sette saken om EU-reglene på dagsordenen på det neste møte mellom EU’s justis- og innenriksminstrer som avholdes 25. og 26. september.

Det som er trist er at foreningen Ægteskab uden Grænser ikke innser at ekteskapsinstituttet blir sterkt misbrukt som innvandringsgrunnlag til Europa. De klarer ikke å ta inn over seg at mange herboende ektefeller er levende visum. Problematikken skal heller kokes ned til penger. Selvfølgelig vil mange ektepar melde seg på et slikt søksmål – så lenge det kan være snakk om at det kan gi en økonomisk gevinst. Men om de samme ekteparene kan bevise at de faktisk har bodd og arbeidet i et annet land, og ikke bare gjort det proforma, se det er sikkert ikke foreningen så interessert i.

Men jeg tviler uansett på at de vil nå fram i domstolen. Til det står for mye på spill, ikke minst knyttet til at det vil begynne å gå opp for flere av medlemslandene at EU-reglene fratar det enkeltes land sin egen suverenitet, og EU som ”over-stat” kan slik sett svekke seg selv.