Islam

Våger USA, eller bøyes det av i frykt?

Den danske tegneren Kurt Westergaard og forfatteren Salman Rushdie er begge opprørte over at det verdensomspennende amerikanske forlaget Random House, stoppet utgivelse av en roman basert på barnebruden Aisha, som Muhammed ektet i en alder av 52 år. Signalet Random House sender ut, kan også få konsekvenser for Hege Storhaugs bok Men størst av alt er friheten, fra 2006. Boken er nå oversatt til amerikansk, men våger amerikanerne å publisere boken, eller bøyer de av i frykt slik en rekke fremtredende forlag i Danmark og Sverige har gjort?

Rita Karlsen, HRS

Kurt Westergaard er særlig bekymret over ytringsfrihetens kår ettersom det er et av de aller største forlagene i verden som har gjort knefall for trusler og potensiell terror ved å trekke tilbake den planlagte utgivelsen av The Jewel of Media, slik rights.no nylig meldte. Til jp.dk sier Westergaard at når ikke et stort forlag som Random House våger, ”så er det sikkert mange andre forlag som heller ikke tør. Det er de store forlagene som burde gå i spissen”. Westergaard får, ikke uventet, full støtte av Salman Rushdie.

Rushdie er personlig svært skuffet, ettersom Random House er hans egen forlegger: ”Jeg er meget skuffet over å høre at mitt forlag, Random House, har trukket en annen forfatters roman tilbake i frykt for represalier fra islamsk side. Det er sensur som bunner i frykt, og det danner meget dårlig presedens.”

Den samme sensuren har Hege Storhaug opplevd etter utgivelsen av Men størst av alt er friheten. En norsk agent har i flere omganger prøvd å selge boken inn til forlag i både Sverige og Danmark. Forlagene har skrytt av bokens innhold og kvalitet, men så føyes omtrentlig disse ordene til; ”men vi våger ikke”. Redselen har vært knyttet opp til de voldelige reaksjonene på Muhammed-karikaturene.

Men islendingene er ikke skuddredde, og boken er nå ferdig oversatt til islandsk språkdrakt og gis ut antakelig i oktober på forlaget Ugla. Boken er også i disse dager ferdig oversatt til amerikansk. Innen denne høsten blir det antakelig klart om sensuren som nå synes å sige inn i den amerikanske forlagsverdenen vil stoppe utgivelse av But the greatest of all is Freedom.

Hvis så skulle skje, vil HRS gjøre oversettelsen tilgjengelig på rights.no.